Thứ Hai, 13 Tháng Chín, 2021 00:00
ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH - GB. Bùi Tuần

1.

Tôi vẫn nhìn Đức Mẹ là người Mẹ chữa lành. Mẹ chữa lành cả phần xác lẫn phần hồn.

Riêng lúc này, Đức Mẹ đang chữa lành đặc biệt trong lãnh vực thiêng liêng trên đất nước Việt Nam yếu dấu của tôi.

Tôi thấy thế này.

2.

Lúc này, đồng bào của tôi cầu nguyện một cách hồn nhiên, bằng nhiều hình thức, trong gia đình và tại các nơi công cộng.

3.

Lúc này, hầu hết đồng bào của tôi tin một cách công khai: Có Đấng thiêng liêng xét xử. Ai làm điều thiện thì sẽ được thưởng. Ai làm điều ác sẽ bị phạt. Thưởng phạt sẽ rất công minh, không cách này thì cách khác.

4.

Lúc này, đồng bào của tôi rất coi trọng những tấm lòng: Không câu nệ hình thức, mà rất trọng những gì là yêu thương thực nhất.

5.

Lãnh vực thiêng liêng đang được thanh luyện tại Đất nước Việt Nam của tôi.

Nhờ vậy, mà cuộc sống giữa các khác biệt trở nên bao dung hơn. Bao dung tạo nên gần gũi, thân thương.

6.

Tuy nhiên, chữa lành trong lãnh vực thiêng liêng sẽ không luôn dễ dàng. Phải tỉnh thức và phải phấn đấu không ngừng.

7.

Riêng tôi, tôi tỉnh thức và phấn đấu nhờ Đức Mẹ và tràng hạt Mân côi.

8.

Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ thân sinh của tôi dẫn tôi vào cuộc sống gắn bó với Đức Mẹ và tràng hạt Mân côi.

Cuộc sống đó đã trở thành mái ấm cho tôi suốt mọi ngày trong đời sống của tôi.

9.

Đức Mẹ và tràng hạt Mân côi càng là nguồn an ủi lớn lao cho tôi trong những thời khủng hoảng.

10.

Nhờ Mẹ và tràng hạt Mân côi, tôi cảm nhận một sự nhẹ nhàng giữa dòng đời phức tạp, rất nguy hiểm.

11.

Nhờ Mẹ và tràng hạt Mân côi, tôi cảm nhận một niềm vui lạ lùng ngay trong đời sống đức tin lúc này bị chao đảo.

12.

Nhờ Mẹ và tràng hạt Mân côi, tôi cảm nhận một sự an tâm ngọt ngào trong cuộc sống mong manh giữa sự sống và cái chết lúc này.

13.

Nhờ Mẹ và tràng hạt Mân côi mà tôi cảm nhận một sự hiệp thông sâu sắc với giáo phận của tôi có nhiều khác biệt

14.

Đức Mẹ và tràng hạt Mân côi đang chữa lành tôi và nhiều người cả phần xác lẫn phần hồn, đó là sự thực, một sự thực đầy an ủi, chứa chan hy vọng, nhất là trong tình hình hiện nay.

Xin hết lòng cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót.

 

Long Xuyên, ngày 12.9.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com