Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật XII Quanh năm B ( Mc 4, 35-40 ) năm 2024

    Cuộc vượt qua hồ Tiberiade mà thánh Marco kể lại, có một tầm biểu tượng. Nó kể lại một cảm nghiệm quan trọng và sâu sắc mà các môn đệ đã sống. Cảm nghiệm có một giá trị gương mẫu, đối với chúng ta. Thường thường, chúng ta phải sống những cảm nghiệm giống như thế.


GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com