Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật XXVIII Quanh năm C ( Lc 17, 11-19 ) năm 2022

    Dụ ngôn này rất quen thuộc. Nó không dạy chúng ta điều gì mới mẻ, nhưng nhắc nhớ chúng ta một vài chân lý rất thường dễ quên. hứ nhất, đó là một người Samaritanô. Mười người đến van xin được chữa bệnh, đều được lành bệnh. Thế nhưng sau khi được chữa bệnh..


GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com