Tin Nổi Bật

  • Chúa Nhật XX Quanh Năm C ( Lc 12, 49-53 ) năm 2022

    Chúa Giêsu, Thái tử hòa bình, luôn luôn nói về sự bình an: ‘’ bình an cho các con; Thầy ban bình an của Thầy cho các con’’. Tất cả Tin Mừng của ngài là một sứ điệp bình an, tình yêu, bác ái, giao hòa. Thế nhưng, hôm nay, ngài lại nói: ‘’ Thầy đã đến đem lửa và, không phải là sự bình an, mà là sự chia rẽ trên trần gian’’.


GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com