Tin Nổi Bật

  • Chúa nhật I Mùa Vọng A ( Mt 24, 37-44 ) năm 2022

    Một điều rõ ràng là, những hiện tượng kinh khủng và đột ngột được loan báo trước ngày Chúa đến không phải để làm chúng ta hoảng hốt, lo sợ. Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như những trẻ con còn bé. Thiên Chúa không muốn biến đổi chúng ta bằng sự kinh sợ. Hình ảnh tên trộm lẻn vào nhà gia chủ, hay những tai hoạ của lụt đại hồng thủy không phải để hù dọa chúng ta...


GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com