Thứ Năm, 30 Tháng Bảy, 2020 00:00
Bài Chia sẻ Đêm Canh Thức Năm Thánh mừng kính 161 Năm Ngày Sinh Nước Trời của hai thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí-Emmanuel Lê Văn Phụng ( Lc 9, 18-24 ) 30-7-2020

Ơn Gọi Chứng Nhân

Người Tông Đồ được Chúa mời gọi và sai đi loan báo Tin Mừng Tình Yêu và chuyển thông Ơn Cứu Độ cho mọi người. Cho đến ngày tận thế và cho đến tận cùng trái đất. Để có thể chu toàn Ơn Gọi Chứng Nhân cao quý này, Chúa Giêsu đòi hỏi người Tông Đồ cần phải có ít nhất hai điều kiện đặc trưng tiêu biểu chính yếu sau đây :

Trước hết là xác tin tuyệt đối vào tình yêu của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất. Muốn nhấn mạnh mối liên hệ thân thiết độc nhất của người tông đồ, Chúa Giêsu đặt câu hỏi: “Đối với các con, Thầy là ai ?-“ Trong Phúc Am thánh Gioan, câu hỏi còn sâu sắc hơn: “ Còn các con, các con có bỏ Thầy không ?-“  Một khi đã xác tín rằng, Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Không có Chúa Giêsu, thì cuộc sống không là gì cả, người tông đồ khẳng định:“ Bỏ Thầy, chúng con biết theo ai ?- Bởi vì chỉ có Thầy mới có Lời Ban Sự Sống đời đời.” Bởi vì Thầy là tất cả của con người và cuộc đời chúng con.

Chúa Giêsu không chối ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng theo một nghĩa khác, sâu xa, xác thực và chính yếu. Ngài không phải là Đấng Cứu Thế như người ta vẫn thường nghĩ về một thủ lãnh với binh hùng tướng mạnh, đứng lên đánh đuổi ngoại bang xâm lược. Ngài là Đấng Cứu Thế tình yêu, và theo chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Đó là cứu chuộc nhân loại bằng Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh vinh quang. Đó là bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, bằng lời nói và hành động, phục vụ và hy sinh, cho đến cùng.

Ngài xác định rõ ràng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị loại bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba, sẽ sống lại” ( 9,22 ). Đó là con đường Vượt Qua, làm lễ hy sinh dâng hiến, để đem lại Ơn Cứu Độ hồng phúc cho muôn người. Đó là cái giá phải trả để hoàn thành sứ mạng cao quý được trao ban từ thuở ban đầu. Trong vườn Gietsemani, đêm trước khi chịu chết, ngài đã bày tỏ tâm tình con thảo trung tín sâu thẩm đối với Thiên Chúa Cha, dù đang trong cơn đau khổ, thử thách cùng cực:“ Lạy Cha, không phải ý con, nhưng xin vâng theo ý của Cha…”

Thứ đến là từ bỏ mình, và vác thập giá mình. Sau khi xác định rõ: ngài thuộc về loại Đấng Cứu Thế nào, Chúa Giêsu nhấn mạnh với các tông đồ: “ Ai muốn đi theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá của mình hằng ngày mà theo Thầy.”

 Điều kiện để vác thập giá đi theo Chúa là phải từ bỏ mình. Từ bỏ mình có nghĩa là từ bỏ những gì cản trở con người đến với Chúa, như: ý riêng, tài năng, cảm tính, khuynh hướng xấu, kể cả tiền bạc vật chất, chức quyền, danh vọng..  để chỉ phó thác, tin cậy vào Chúa mà thôi. Khi đó, người tông đồ mới cảm thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi, đi theo Chúa.

Điều đó có nghĩa là, không chỉ nhìn nhận rằng, thập giá của Đức Kitô đã cứu thoát nhân loại, nhưng còn phải sẵn sàng chấp nhận, vác lấy thập giá của mình để đón nhận ơn cứu độ của ngài. Cho chính mình và cho anh chị em của mình.

Thập giá này cần phải được vác lấy mỗi ngày. Mỗi ngày, người tông đồ sẽ luôn sống tình yêu, trong sự phục vụ và hy sinh, theo gương Thầy Chí Thánh. Vác lấy thập giá, chính là chu toàn thánh ý cứu độ của Chúa, là loan báo Tin Mừng tình yêu, và chuyển thông Ơn Cứu Độ của Chúa. Cho dù phải chịu thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống, cho hạnh phúc của tất cả mọi người. Là thực hiện trọn vẹn những gì được trao phó, trong gia đình, trong xã hội và trong Giáo Hội.

Hôm nay chúng ta long trọng mừng kính 161 Năm Ngày Sinh Nước Trời của hai thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê văn Phụng. Lãnh nhận triều thiên tử đạo, tại Châu Đốc, vào ngày 31-7-1859, các ngài đã hoàn thành sứ mạng Ơn Gọi Chứng Nhân cao quý.

Qua cuộc đời, ơn gọi và sự hy sinh dâng hiến trọn vẹn của các ngài, chúng ta nhìn thấy những nét tiêu biểu chính yếu trên đây :

Một vị là linh mục, là Cha sở giáo xứ Cùlaogiêng, cũng gọi là Họ Đầu Nước, luôn luôn hết mình chăm sóc đàn chiên. Một vị là Trưởng Ban Hành Giáo, cùng với vị chủ chăn thân yêu, tận tình lo lắng cho giáo dân trong họ đạo. Cả hai vị đã nhiệt tình chung sống, làm việc và giúp đỡ người tín hữu kiên trì sống đạo, trong một hoàn cảnh rất khó khăn, đầy thử thách gian nan, giữa cơn bách hại cấm cách thật khắc nghiệt và tàn khốc của các vua triều Nguyễn, nhất là dưới thời vua Tự Đức.

Bị Quan quân Triều đình bắt vào ngày 7-01-1859, tại Cùlaogiêng. Bị điệu về Châu Đốc giam giữ. Trong suốt 7 tháng trời. Tổng Trấn và các quan chức không ngừng ra sức dụ dỗ, thuyết phục Cha Quí và Ong Câu Phụng bỏ đạo, khi thì bằng những lời ngon ngọt, êm dịu, để được thăng quan, tiến chức, được tưởng thưởng, khi thì bằng những đòn roi tra tấn, đánh đập, hành hạ dã man. Nhưng, các ngài vẫn một mực trung tín với tình yêu với Đức Kitô, với Tin Mừng Phúc Am và với Giáo Hội. Các ngài đã khẳng định với quan Tổng Trấn : « Chúng tôi là người giảng đạo. Chúng tôi không thể bỏ đạo. Hơn nữa, đây là đạo thật, do Đức Chúa Trời lập nên, để đem lại ơn cứu độ cho mọi người ».

Không thuyết phục được, Tổng Trấn gởi sớ về triều đình xin án lệnh. An lệnh về tới Châu Đốc vào ngày 30-7-1859. Và người ta quyết định thi hành án lệnh, vào ngày hôm sau, tức ngày 31-7-1859, tại Bến Chà Và. Cha Quí thì bị chém đầu, Ong Câu Phụng thì bị siết cổ cho đến chết. Các ngài đã hoàn thành Ơn Gọi Chứng Nhân cao quý như thánh ý Chúa. Hôm nay là đúng 161 năm.

Cuộc đời, Ơn gọi và sự hy sinh dâng hiến của các ngài là gương mẫu đức tin son sắt và tình yêu sáng ngời cho mỗi người chúng ta. Trong suốt cuộc đời, các ngài đã luôn luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi thiết thân của Đức Kitô. Kiên quyết bước theo Chúa cho đến cùng, các ngài sẵn sàng dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống, để làm chứng nhân cho Chúa. Cho mọi người được hưởng nhận Ơn Cứu Độ hồng phúc, trong Nước Chúa.

Máu thánh của các ngài đã đổ ra, đã làm nảy sinh biết bao người tín hữu, trên vùng đất Đồng Bằng Sông Cửu Long thân yêu này, như lời Chúa dạy : « Hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết  đi, thì mới trỗ sinh nhiều bông hạt tốt lành. »

Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã tôn phong hiển thánh tử đạo cho Cha Phêrô Đoàn Công Quí và Ong Câu Emmanuel Lê Văn Phụng, cùng với 115 vị anh hùng khác, để biểu dương, vinh danh, tôn kính và nêu gương sáng Tông Đồ Chứng Nhân cho mọi tín hữu kitô giáo khắp hoàn cầu.

Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tử đạo Phêrô-Emmanuel, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta luôn luôn biết theo gương các ngài, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, lắng nghe Lời Chúa và thực hiện thánh ý Chúa, trong tình yêu, phục vụ và hy sinh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, để làm Chứng Nhân của Chúa, đem lại hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn cho mọi người.

Xin Chúa thương nhậm lời chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com