Thứ Tư, 06 Tháng Sáu, 2018 00:00
Lễ Khai Mạc Năm Thánh GP. Long Xuyên Mừng Kính 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Khai Mạc Năm Thánh GP. Long Xuyên Mừng Kính 30 Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1988-2018) Tại Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc, Ngày 19.6.2018

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com