Thứ Ba, 04 Tháng Mười, 2022 00:00
THÁNG MÂN CÔI, ĐỨC MẸ KHUYÊN HÃY SỐNG MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊ-SU KHIÊM NHƯỜNG VÀ HIỀN LÀNH - GB. Bùi Tuần

1.

  Hôm nay là ngày đầu tháng 10, Tháng 10 quen gọi là tháng Đức Mẹ Mân Côi.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Tháng Mân Côi này, con nên làm gì để mừng Kính Mẹ.

2.

Đức Mẹ trả lời:

Con hãy mừng Kính Mẹ trong tháng Mân Côi này, bằng:

       + Tự con gặp Chúa

       + Tự con dám rước Chúa vào linh hồn con

       + Tự con cùng với Chúa cứu những người khác

3.

Tôi làm như Mẹ dạy

Tôi đi gặp Chúa Giê-su

Ấn tượng mạnh nhất Chúa Giê-su ghi vào lòng tôi, khi tôi được gặp Người, đó là sự khiêm nhường hiền lành của Chúa.

4.

Đúng như lời chính Ngài đã phán xưa: “Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,28)

5.

+ Được gặp Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành

+ Được đón rước vào lòng mình Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành

+ Được cùng Chúa Giê-su khiêm nhường và hiền lành cứu những người khác

6.

Đức Mẹ ban ơn cho tôi những ơn trên. Nhờ vậy, nhiều người đã gặp được Chúa.

7.

Từ kinh nghiệm đó, tôi nhận ra lỗi lầm của tôi và của nhiều người tín hữu, đó là nhiều khi quá lo việc nọ việc kia, mà lơ là với sự gặp gỡ Chúa và đón rước Chúa vào lòng mình.

8.

Đức Mẹ khuyên tôi hãy sửa mình về điều đó, nhất là trong thời điểm phức tạp này.

9.

Thời điểm này rất phức tạp, đặt ra nhiều thách thức. Trước tình hình đó, đang xuất hiện những tấm lòng tốt lo cứu những người khác. Họ cứu bằng sự khiêm nhường hiền lành của họ.

10.

Họ thực hiện sự khiêm nhường và hiền lành bằng những việc lành cụ thể. Hãy theo gương họ mà làm như vậy.

11.

Như vậy, sống Tin Mừng trong tháng Mân Côi này đã được Đức Mẹ hướng dẫn rõ ràng.

12.

Tôi cảm ơn Đức Mẹ và tôi cũng xin Đức Mẹ ban ơn giúp sức cho tôi được có sức thực hiện những điều Đức Mẹ dạy.

13.

Tôi cũng xin mọi người hãy nâng đỡ tôi trên con đường thực thi thánh ý Chúa, qua lời Đức Mẹ dạy.

Long Xuyên, ngày 3.10.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com