Thứ Tư, 13 Tháng Bảy, 2022 00:00
ĐÓN NHẬN NHỮNG CẢNH BÁO - GB. Bùi Tuần

1.    

Trước tình hình bất ổn hiện nay, Đức Mẹ khuyên dạy tôi:

Hãy đến với Chúa.

Đến với Chúa bằng những cách sau đây:

2.

Khiêm tốn cầu nguyện, như người thu thuế xưa đứng cuối nhà thờ.

3.

Làm từ thiện bác ái, như người Samari xưa, xuống ngựa lấy áo mình băng bó cho nạn nhân nằm bên vệ đường và chăm sóc nạn nhân đến nơi đến chốn, một cách vị tha.

4.

Sám hối như bà Mađalêna xưa, bằng tất cả tấm lòng khiêm tốn đầy tin cậy.

5.

Nếu cần tóm tắt lại, thì:

Đến với Chúa là gặp gỡ Chúa.

Đến với Chúa là ở lại trong Chúa.

6.

Tôi thấy những người tốt việc tốt trên đây đang xuất hiện tại Việt Nam yêu dấu chúng ta. Họ đang làm nên một bầu khí đạo đức đóng góp rất nhiều vào sự canh tân Hội Thánh và đất nước Việt Nam.

7.

Đó là điều rất đáng mừng. Nhưng không vì thế mà chủ quan tự hào tự đắc cho mình là kẻ tránh được những thảm sát thảm họa đang xảy ra một cách bất ngờ đầy khủng khiếp.

8.

Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần nghe những cảnh báo, Chúa gửi đến chúng ta mỗi ngày.

9.

Riêng tôi, tôi vẫn xin Chúa Thánh Thần soi đường chỉ lối cho tôi biết đón nhận những cảnh báo từng ngày, từng giờ, từng phút.    

10.

Chúa Thánh Thần dạy tôi điều mà Đức Mẹ vẫn khuyên tôi, là là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

11.

Nhưng tỉnh thức và cầu nguyện là một ơn Chúa ban. Nếu không có ơn Chúa, người ta sẽ dễ sai lầm.

Nhiều trường hợp có người tưởng mình được ơn đón nhận cảnh báo này, cảnh báo nọ. Nhưng thực sự đó là một trò múa rối Satan dùng để phá Hội Thánh.

12.

Trò múa rối đó đang xảy ra ở một số nơi tại Việt Nam hôm nay.

13.

Thực tế đó rất đáng buồn.

14.

Riêng tôi, tôi tin rằng: Cho dù tình hình có bi đát đến đâu, những ai tin cậy vào Đức Mẹ sẽ được cứu.

Long Xuyên, ngày 09.7.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com