Chủ Nhật, 03 Tháng Bảy, 2022 00:00
BIẾT ĐÓN NHẬN - GB. Bùi Tuần

1.    

Tôi là vực sâu tội lỗi, thế mà Chúa thương cho tôi được ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria.

2.

Cảm nhận đầu tiên và sâu sắc nhất, khi tôi được ẩn mình trong trái tim Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ là tôi được tha tội.

3.

Tôi thấy khi tôi được tha tội, thì cũng được xóa đi những hậu quả do tội lỗi tôi đã gây nên.

4.

Tôi cảm nhận rõ điều này: Khi tôi được Chúa tha tội và xóa đi những hậu quả xấu do tội tôi đã gây ra thì Chúa đổi tôi một điều: “Hãy tin mến Chúa thực nhiều và thực lòng”.

5.

Xin thú thực: Tôi rất muốn tin mến Chúa thực nhiều và thực lòng. Nhưng chỉ muốn mà thôi, chứ thực sự tôi không thực hiện được.

6.

Khi tôi thú nhận sự yếu đuối đó của tôi cho Chúa, thì Chúa tỏ ra càng thương yêu tôi.

7.

Chính Chúa chủ động giúp tôi đón nhận tình yêu xót thương của Chúa.

8.

Từ đó, tôi nhận ra: Điều quan trọng Chúa đã nói tới là biết đón nhận ý Chúa.

 

9.

Biết đón nhận, đó là điều không dễ.

10.

Riêng lúc này. Biết đón nhận thánh ý Chúa là điều quá khó.

11.

Hằng ngày, hằng giờ, tôi nghe nói về thánh ý Chúa bởi nhiều người, mà không biết ai đúng ai sai.

12.

Với tất cả tấm lòng thành thực, tôi xin những ai thông thạo về thánh ý Chúa, hãy thương cầu nguyện cho tôi rất nhiều.

13.

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con”. Tôi hay cầu nguyện theo bài hát quen thuộc đó.

14.

Tôi chỉ muốn vâng phục thánh ý Chúa mọi lúc mọi nơi.

Nhưng nhận ra thánh ý Chúa là điều không dễ.

15.

Tôi hỏi Đức Mẹ, thì Đức Mẹ trả lời: Thánh ý Chúa rõ ràng và chắc chắn nhất là biết xót thương giúp đỡ những người đau khổ.

16.

Rồi Đức Mẹ khuyên tôi hãy đọc những gì Chúa Giêsu đã nói về cuộc phán xét chung.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn phúc âm thánh Matthêu về cuộc phán xét chung, thì không còn chút nghi ngờ gì về thánh ý Chúa gửi cho mỗi người chúng ta.

Long Xuyên, ngày 03.7.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com