Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, 2022 00:00
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA CỨU THẾ - GB. Bùi Tuần1.   

Thánh Gioan Baotixata là Đấng dọn đường cho Chúa Cứu thế. Về bổn phận dọn đường cho Chúa Cứu thế, thì mọi tín hữu đều có bổn phận.

2.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Lúc này, con dọn đường cho Chúa Cứu thế cách nào? Thì Đức Mẹ trả lời: Con hãy dọn đường cho Chúa Cứu thế bằng sự con hãy là khí cụ bình an của Chúa.

3.

Để hiểu rõ hơn thế nào là khí cụ bình an của Chúa, Đức Mẹ khuyên tôi hãy nhớ lại “Kinh Hòa Bình” vốn thường hát trong nhiều sinh hoạt của nhiều cộng đoàn đức tin.

4.

Khi hát bài đó, tự nhiên tôi để ý cách riêng đến sự tha thứ. “Khi thứ tha là khi được tha thứ”.

5.      

Đức Mẹ giúp tôi tha thứ cho tất cả những ai đã kết án tôi, đã nhục mạ tôi, đã vô ơn bạc nghĩa đối với tôi.

6.

Tôi cảm nhận rất rõ: để tha thứ, tôi rất cần ơ Chúa. Ơn Chúa giúp tôi tha thứ, để tôi có thể trở thành dụng cụ bình an của Chúa.

7.

Từ đó, thao thức của tôi là: “để trở thành khí cụ bình an của Chúa, tôi tập trung đời sống đức tin của tôi vào Mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu người như chính bản thân.

8.

Để được như thế, tôi phải sám hối nhiều lắm.

Khi sám hối, tôi được Chúa an ủi, nâng niu, nhất là được Chúa thứ tha tội lỗi.

9.

Lúc đó, tôi cảm nhận rất rõ Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi, không phải vì tôi có công phúc gì, nhưng chỉ do lòng xót thương của Chúa.

10.

Tôi nhận ra có một sức thiêng mầu nhiệm giúp tôi trở thành khí cụ bình an của Chúa.

11.

Tôi tin có Chúa ở cùng tôi.

12.

Và cũng từ cảm nghiệm đó, tôi dễ nhận ra ai là kẻ có Chúa ở cùng.

13.

Lúc này, tình hình nhiều nơi đang diễn biến một cách khủng khiếp. Trong tình hình như thế mà trở thành khí cụ bình an thì đâu có dễ.

14.

Chính vì không dễ trở thành khi cụ bình an của Chúa trong tình hình này, mà chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều, và phải sẵn sàng nói lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ, cho dù xin vâng đó đòi phải hy sinh mạng sống.

Long Xuyên, ngày 22.6.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com