Thứ Sáu, 11 Tháng Ba, 2022 00:00
NHÂN NGÀY GIỖ CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP (12/03/2022) ĐỨC MẸ NÓI VỚI TÔI VỀ HỒN THIÊNG CHA DIỆP - GB. Bùi Tuần

1.  

Lúc này, phong trào quần chúng ái mộ Cha Trương Bửu Diệp nở rộ khắp nơi dưới nhiều hình thức. Đây là hiện tượng khác thường và là một thời sự đang lôi cuốn nhiều người.

2.

Tôi đưa tình hình trên đây nói với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ dạy tôi phải làm gì, Đức Mẹ trả lời tôi vắn tắt thế này:

3.

Hồn Cha Diệp rất thiêng. Hồn thiêng cha Diệp vẫn hoạt động mạnh mẽ tại đây.

4.

Riêng tôi, Hồn thiêng Cha Diệp cho thấy Ngài vẫn gắn bó mật thiết với Giáo Phận. Ngài quê Cồn Phước, một giáo xứ lâu đời với nhiều thành tích tốt.

5.

Đặc biệt, Hồn thiêng Cha Diệp quả quyết với tôi là Ngài gắn bó mật thiết với Phúc âm.

6.

Ngài luôn sống giới luật yêu thương. “Thầy cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34)

7.

Ngài luôn sống yêu thương, như dấu chỉ các người thuộc về Đức Kitô “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35)

8.

Ngài sống yêu thương, mà yêu thương thì phải hy sinh cho những người mình thương. Ngài đã làm như vậy.

9.

Hy sinh của Ngài không có tính cách trình diễn nhưng kín đáo.

10.

Thế mà, Hồn thiêng Ngài lại có khả năng qui tụ lạ lùng.

11.

Hồn thiêng Cha Diệp qui tụ rất đông quần chúng không phải chỉ ở Cồn Phước, hay ở Tắc Sậy, mà là ở trong tâm hồn nhiều người.

12.

Hồn thiêng Cha Diệp cũng đang khiêm tốn đồng hành với tôi cùng với cộng đoàn đưa tin tại đây.

13.

Nhờ vậy, tôi coi được hy sinh cho kẻ khác là một niềm vui.

14.

Nhờ Hồn thiêng Cha Diệp, mà hiện giờ nhiều người ngoài Công Giáo đang coi đạo Công Giáo là đạo yêu thương, biết hy sinh mình cho kẻ khác.

15.

Hồn thiêng Cha Diệp đang nhắc cho tôi và cho chúng ta điều này, đó là: Tình hình hiện nay rất phức tạp, chúng ta cần phải sống tỉnh thức và cầu nguyện, để có những ứng xử khôn ngoan, từng ngày, từng phút.

16.

Riêng tôi, lúc này tôi hết lòng cảm tạ Chúa đã cho tôi được gặp Hồn thiêng cha Diệp.

Long Xuyên, ngày 09.03.2022

Các Tin Khác
Xem Thêm

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com