Thứ Bảy, 22 Tháng Giêng, 2022 00:00
HÃY LÀ NHÂN CHỨNG CỦA SỰ CHÚA CỨU ĐỘ CON - GB. Bùi Tuần

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi: “Con hãy là chứng nhân của sự Chúa cứu độ con”.

2.

Đức Mẹ dạy tôi rất rõ:

“Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, ngay lúc này tại đây, Chúa đang cứu con khỏi đi sai con đường vâng phục thánh ý Chúa”.

3.

“Ngay một sự con xác tín: Vâng phục thánh ý Chúa, đó là căn bản của sự Chúa cứu độ, đó là con đường cứu độ, thì xác tín đó sẽ được con làm chứng ngay trong bản thân con.”

4.

Vâng lời khuyên của Đức Mẹ, tôi nhìn vào tôi. Tôi thấy rất rõ: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con. Lúc nào tôi cũng được Mẹ giúp vâng phục thánh ý Chúa, theo gương của Mẹ”.

5.

Khi theo gương Mẹ, sống tuyệt đối vâng phục thánh ý Chúa, tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc.

6.

Thú thực là sống vâng phục thánh ý Chúa theo gương Mẹ không phải là chuyện dễ.

7.

Tôi phải phấn đấu với chính mình thường xuyên và cam go. Nhưng Mẹ luôn ở bên tôi. Chúa luôn cứu tôi.

8.

Rất nhiều lần, tôi phải bắt đầu lại, sau những vấp té ê chề đau đớn. Biết bắt đầu lại, đó là một ơn Chúa ban cho tôi.

9.
Biết bắt đầu lại, mà không nản lòng, đó là Chúa đã cứu tôi.

10.

Chúa cứu tôi khỏi nản lòng, nhưng luôn biết đứng dậy, để tiếp tục lại lên đường, bước theo Mẹ.

11.

Để nâng đỡ tôi, Đức Mẹ cho tôi gặp được nhiều chứng nhân trong Hội Thánh. Họ thuộc đủ mọi thành phần. Họ an ủi, họ âm thầm chia sẻ gánh nặng của tôi.

12.

Họ rất tế nhị, và quảng đại trong việc nâng đỡ tôi: Họ là những người cộng tác với Chúa trong việc cứu tôi.

13.

Tôi cảm thấy: Tôi là một địa chỉ, mà Chúa gửi họ tới để cứu tôi.

14.

Tôi cảm tạ Chúa đã cứu tôi, đặc biệt về sự Chúa không để tôi rơi vào tay ác quỷ Satan. Xưa, Chúa đã chọn ông Giuda Itcariot làm tông đồ của Chúa. Nhưng rồi ông rơi vào tay ác quỷ Satan. Nay, tôi nhìn đó, mà không chủ quan về mình. Nếu không được Chúa cứu, tôi có thể cũng sẽ rơi vào tay ác quỷ, bị nó điều khiển, mà không thoát ra được.

15.

Đức Mẹ đang khuyên dạy tôi thế này: “Con hãy là nhân chứng về sự Chúa cứu con khỏi lầm tưởng: Con cứu được người khác, đang khi chính con mới là người cần được Chúa cứu và đã được Chúa cứu”.`

Long Xuyên, ngày 21.01.2022

Các Tin Khác
Xem Thêm

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com