Chủ Nhật, 02 Tháng Giêng, 2022 00:00
NGÀY CUỐI NĂM 2021, ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY ĐỂ Ý NHIỀU ĐẾN NHỮNG SÓNG NGẦM DO NHỮNG ĐAU KHỔ, MÀ NĂM 2021 GÂY NÊN - GB. Bùi Tuần

1.

Đau khổ thì qua đi, nhưng đã đau khổ không qua đi bao giờ.

Nghĩa là sự kiện đau khổ thì qua đi. Nhưng vết thương do sự kiện đau khổ gây nên thường chìm xuống trong lớp tiềm thức và vô thức một cách tự nhiên.

2.

Tại đó, chúng có thể tự tạo nên những sóng ngầm.

Có những sóng ngầm tốt, thuận lợi và có những sóng ngầm xấu, nguy hiểm.

3.

Nơi một số người, sóng ngầm mà họ cảm nhận trong họ là thấy mình khiêm tốn hơn, cầu nguyện nhiều hơn.

4.

Trái lại, nơi một số người, sóng ngầm mà họ cố tình nắm bắt là lợi dụng thời cơ, để phạm tội.

5.

Cũng có một số người, sóng ngầm, mà họ chấp nhận là co mình vào thế đợi chờ, mong sao có một sự đổi thay tình hình.

6.

Sóng ngầm hiện nay là rất đa dạng.

Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải thấy được hậu quả của sóng ngầm nơi chính bản thân mình, và ở nơi mình đang sống.

7.

Riêng tôi, nhờ Đức Mẹ, tôi hết lòng cậy tin vào Chúa. Tôi thấy Chúa đã và đang cứu tôi, từ lớp ý thức, đến tận lớp tiềm thức và vô thức.

8.

Chúa cứu tôi, Chúa luôn cứu tôi, Chúa cứu tôi, do lòng thương xót Chúa, vì bản chất Chúa là tình yêu thương xót.

9.

Sóng ngầm trong tôi là sự sống, mà Chúa trao ban cho tôi, đó là sự sống được làm con của Chúa.

10.

Sóng ngầm trong tôi là sự sống luôn vâng phục.

Như Đức Mẹ, và với Đức Mẹ, tôi chỉ sống vâng phục thánh ý Chúa mà thôi.

11.

Cho dù phải đau khổ đến đâu, tôi chỉ có một lựa chọn, đó là được thuộc trọn vẹn về Chúa.

12.

Nhờ vậy, tôi sẽ trở thành người được Chúa ban phép lành bình an, một sự bình an riêng của Chúa.

13.

Đó cũng là cầu chúc tôi nhờ Mẹ gửi tới mọi người thân yêu.

Long Xuyên, ngày 31.12.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com