Thứ Ba, 28 Tháng Mười Hai, 2021 00:00
SẮP SANG NĂM MỚI, ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI ĐÂY LÀ DỊP ĐỂ TÔI CẢM TẠ CHÚA VÌ ƠN ĐƯỢC LÀM CON CHÚA - GB. Bùi Tuần

1.

Bước sang năm mới là dịp người Công giáo khắp nơi nhìn lên Chúa, để cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho trong năm cũ.

2.

Tôi cũng đang làm như vậy. Tôi nhớ tới muôn vàn ơn Chúa đã ban cho tôi trong năm 2021 này.

3.

Đột nhiên, Đức Mẹ khuyên tôi: Có một ơn tôi cần cảm ơn Chúa hơn cả, đó là ơn được làm con của Chúa.

Được Chúa nhận làm con của Chúa, nên tôi đã được Chúa cứu, được Chúa che chở, giữ gìn, được Chúa thứ tha tội lỗi.

4.

Được làm con của Chúađó là hạnh phúc căn bản của tôi.

5.

Đức Mẹ cho tôi thấy: Được làm con Chúa cũng chính là hạnh phúc căn bản của Mẹ. Mẹ tạ ơn Chúa, vì được Chúa nhận Mẹ làm con.

6.

Noi gương Đức Mẹ, tôi luôn cảm tạ Chúa vì ơn được làm con Chúa.

Khi nhận thức hạnh phúc căn bản của tôi là được Chúa nhận làm con của Chúa, tôi mới thấy tôi được gần gũi với rất nhiều người.

7.

Họ là những giáo dân. Họ cũng được Chúa nhận làm con của Chúa. Họ rất hạnh phúc.

8.

Họ cũng có thể là những người ngoài Công giáo. Họ được Chúa nhận họ làm con của Chúa, vì họ đã nhiều lần cầu nguyện với Chúa, nhiều lần làm việc từ thiện bác ái, nhiều lần sám hối.

9.

Tôi có cảm tưởng là không chừng nhiều người Công giáo lại không được Chúa nhận là con của Chúa, đang khi nhiều người ngoài Công giáo lại được Chúa nhận họ là con của Chúa.

10.

Phúc Âm ghi lại nhiều lời Chúa Giêsu cảnh báo xưa. Về sự cố nhiều người trong nhà bị loại bỏ, đang khi nhiều người ở ngoài lại được đón vào Nước Chúa.

11.

Riêng tôi, lúc này hơn bao giờ hết, tôi xin Đức Mẹ giúp tôi biết hết lòng cảm tạ Chúa vì ơn được làm con của Chúa.

12.

Thú thực là tôi không cảm tạ Chúa vì ơn được làm linh mục, được làm giám mục, tôi chỉ tập trung việc cảm tạ vì ơn được làm con Chúa, được sống trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa.

13.

Và như vậy, tôi cảm thấy mình được bình an. Và đó cũng là Tin Mừng mà tôi làm chứng và rao giảng hôm nay.

Long Xuyên, ngày 27.12.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com