Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Hai, 2021 00:00
ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI DỊP LỄ GIÁNG SINH NÀY BIẾT ĐÓN CHÚA CỨU THẾ VÀO BẢN THÂN TÔI - GB. Bùi Tuần

1.

Lễ Giáng Sinh là lễ rất vui. Năm nay, lễ Giáng Sinh sẽ thiếu nhiều yếu tố vui của những năm trước.

2.

Dù vậy, Đức Mẹ khuyên tôi hãy cứ vui, bằng sự tập trung đón Chúa Cứu Thế vào bản thân mình.

3.

Tôi hỏi Đức Mẹ: “Thế nào là tập trung đón Chúa Cứu Thế vào bản thân mình?”. Thì Đức Mẹ trả lời tôi rất rõ thế này:

+ Con hãy cầu nguyện.

+ Con hãy khao khát Chúa.

+ Con hãy hy sinh, từ bỏ mình.

+ Con hãy sống bác ái phục vụ.

+ Con hãy coi sự con gặp được chính Chúa Cứu Thế mới là mục đích chính của lễ Giáng Sinh.

4.

Vâng lời Đức Mẹ, hiện giờ tôi đang làm những điều Đức Mẹ dạy trên đây.

5.

Tôi thấy điều nào cũng không dễ thực hiện. Nhất là hy sinh, từ bỏ mình.

6.

Hy sinh, từ bỏ mình không phải một ngày, mà là suốt đời. Đó là điều phải có ơn Chúa ban cách riêng, mới thực hiện được.

7.

Khi hy sinh, từ bỏ mình, tôi rất đau đớn. Phải đau đớn, mới hiểu thế nào là hy sinh, từ bỏ mình.

Lúc đó, tôi mới nhận ra bàn tay Chúa đã xót thương luôn đỡ nâng tôi. Nếu không, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm thất vọng.

8.

Càng ngày, tôi càng nhận ra sự hy sinh, từ bỏ mình, là yếu tố hết sức quan trọng trong ơn gọi làm môn đệ Chúa.

9.

Với hy sinh, từ bỏ mình, tôi trở thành của lễ. Tôi sống như một của lễ.

10.

Hằng ngày, từng giờ, từng phút, tôi đều là của lễ, kết hợp của lễ bản thân mình với của lễ của Chúa Giêsu.

11.

Có rất nhiều đau đớn, nhưng lại cảm thấy vui, vui nhất là được gặp Chúa, ở lại trong Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa.

12.

Hơn nữa, tôi vui, khi được là của lễ đau đớn, vì bên cạnh tôi, nhiều người cũng sống như của lễ hơn tôi rất nhiều.

Long Xuyênngày 18.12.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com