Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một, 2021 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI KHÁM PHÁ MỘT TÌNH YÊU LUÔN MỚI - GB. Bùi Tuần

1.     

Từ đầu năm đến lúc này, tôi đã viết 69 bài chia sẻ. Tất cả những chia sẻ đó đều chỉ mang một nội dung này:

“Nhờ Đức Mẹ, tôi được gặp Chúa. Tôi được gặp Chúa mỗi ngày. Lúc nào gặp Chúa, tôi cũng cảm thấy như có gì mới”.

2.

Tình yêu Chúa dành cho tôi không bao giờ cũ, nó luôn mới.

Lúc nào gặp Chúa, tôi lại cảm thấy có một hương vị thiêng liêng mới tràn vào tôi, mà tôi không sao diễn tả được.

3.

Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa. Cảm tạ của tôi dâng lên Chúa cũng luôn mới.

4.

Thường thì tôi hay cảm tạ Chúa bằng chính những Lời của Chúa và bằng những tâm tình từ Lời Chúa.

Cảm tạ Chúa như thế thì chắc chắn là đẹp lòng Chúa.

Cũng nhờ vậy mà tôi được thêm ơn Chúa.

5.

Vì thế, tôi nghĩ mình không cần và cũng không nên có những sáng kiến cảm tạ Chúa, mang tính cách phô trương, nhất là trong thời điểm phức tạp hiện nay.

6.

Tôi nói như vậy, là vì tôi thấy đang xuất hiện những sáng kiến cảm tạ Chúa, vô tình gây nên những dị ứng phản chứng.

7.

Riêng tôi, tôi được Đức Mẹ nhắc nhở hãy luôn cảm tạ Chúa theo như Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Chúa Thánh Thần hướng dẫn bằng Lời Chúa. Đừng bỏ Lời Chúa, rồi tìm hướng dẫn nơi bất cứ ai.

8.

Tình hình cũng bất ổn, Chúng ta càng cần phải thận trọng trong việc diễn tả lòng chúng ta yêu mến Chúa.

9.

Hãy thận trọng cả về hình thức lẫn nội dung.

Nếu  hình thức thì sang trọng, hoành tráng. Thêm vào đó, nếu nội dung lại vắng lặng Lời Chúa, rồi cho như thế là sáng kiến mới, thì sẽ rất nguy hiểm, hậu quả sẽ khủng khiếp.

10.

Riêng tôi, tôi được Đức Mẹ giúp tôi khám phá tình yêu Chúa dành cho tôi luôn mới mỗi ngày.

11.

Để kết, tôi xin gửi mọi tâm tình trên đây của tôi vào bài hát quen thuộc sau đây:

Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con. Là tình yêu cho con ủ ấp. Là ước mơ con thơ đi tìm. Là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.

Xin dạy con đường nẻo Ngài. Xin dìu con từng bước đi. Qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con, sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con luôn bước trong bình an giữa những bao lầm than.” (Gia nghiệp đời con - Lm. Thái Nguyên).

Long Xuyên, ngày 26.11.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com