Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Một, 2021 00:00
ĐỨC MẸ DẠY TÔI MUỐN LÀ CON YÊU CỦA MẸ HÃY BIẾT ĐAU CÁI ĐAU CỦA NGƯỜI KHỔ ĐAU - GB. Bùi Tuần

1.

Từ lâu rồi, tôi vẫn sống thân mật với Đức Mẹ Maria. Bởi vì tôi được biết chắc chắn: Chúa đã trao tôi cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ nhận tôi làm con của Đức Mẹ.

Bất cứ việc gì tôi biết là cách để mình thuộc về Đức Mẹ, thì tôi vui vẻ lắm.

Tôi được an tâm.

2.

Nhưng từ ít tháng nay, nhất là lúc này, sự an tâm của tôi về đời sống thân mật với Đức Mẹ được Đức Mẹ đánh thức.

3.

Bằng nhiều cách, Đức Mẹ đánh thức tôi. Hãy để ý đến một nhu cầu cấp bách cho thời điểm này, đó là hãy thực sự biết đau cái đau của người khổ đau.

4.

Mẹ đánh thức tôi thế này: Tôi đang đau nhiều lắm. Phần xác đau, phần hồn đau. Tôi mong được cứu. Chính trong tình trạng thê thảm đó, tôi được những tấm lòng tốt đến với tôi.

Họ cho tôi những gì họ có. Của họ cho không nhiều. Nhưng quý hóa là cách họ cho tôi.

5.

 Tôi nhận ra ngay họ không là những người vô cảm mà là những người đồng cảm. Họ đau cái đau của tôi một cách sâu sắc. Họ an ủi tôi bằng những gì là cụ thể và quảng đại.

6.

Tôi được an ủi. Từ sự an ủi đó, Đức Mẹ dạy tôi: “Những gì con đã nhận lãnh, thì con cũng hãy cho đi như vậy”.

7.

Trong một thoáng nhìn, tôi thấy hiện giờ những người đau khổ là rất đông. Mẹ muốn tôi hãy cùng với Mẹ mà cứu họ.

Hãy cứu họ bằng những gì là cụ thể và quảng đại.

8.

Tôi còn rất nhớ lời Đức Thánh Cha Benedicto XVI có lần đã nhấn mạnh: “Lúc này cần thương người bằng những gì là cụ thể và quảng đại”.

9.

Tôi xét mình, thì thấy tôi chưa cụ thể và quảng đại đủ trong cuộc sống liên đới với những người đau khổ xung quanh tôi.

10.

Tôi muốn sửa mình. Nhưng tôi biết tự mình tôi không sửa mình được. Nên tôi phó thác sự sửa mình của tôi cho Đức Mẹ.

11.

Đức Mẹ đang giúp tôi sửa mình từng giờ, từng phút. Nguy cơ lớn nhất cản ngăn việc Mẹ đang làm nơi tôi, đó là sự tự mãn hay lẻn vào trong tôi, những lúc tôi không ngờ.

12.

Vì thế, lúc này hơn bao giờ hết, tôi thấy tôi phải luôn vâng lời Chúa, mà “tỉnh thức và cầu nguyện”.

13.

Khi nào, tôi còn thấy mình biết đau cái đau của người khổ đau, đó là dấu hiệu sức khỏe tâm hồn tôi tốt.

Nếu không, thì đó là dấu hiệu báo nguy.

Xin Mẹ thương cứu giúp con.
 

Long Xuyên, ngày 11.11.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com