Thứ Tư, 06 Tháng Mười, 2021 00:00
CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI GIÚP ĐÓN NHẬN SỰ BÌNH AN CỦA CHÚA - GB. Bùi Tuần

1.

Đã từ lâu rồi, nhưng đặc biệt những ngày này, tôi hay cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt mân côi.

2.

Tôi cầu nguyện cho tôi, cho những người thân, cho Tổ quốc của tôi, cho Hội Thánh tại Việt Nam lúc này.

3.

Tôi cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt mân côi. Nghĩa là tôi cầu nguyện với Đức Mẹ Mân Côi.

4.

Điều mà Đức Mẹ tha thiết dạy tôi, khi cầu nguyện lúc này là hãy khao khát đón nhận sự bình an của Chúa.

5.

Được sống trong sự bình an của Chúa là hạnh phúc đích thực. Mà sự bình an của Chúa thì Chúa chỉ ban cho những ai biết khiêm tốn đón nhận.

6.

Phúc cho những ai biết đón nhận sự bình an của Chúa.

Khốn cho những ai từ chối đón nhận sự bình an của Chúa.

7.

Để biết đón nhận sự bình an của Chúa, tôi luôn xin Đức Mẹ dạy dỗ tôi.

Mẹ dạy dỗ tôi bằng cách Mẹ luôn ở bên tôi.

Cuộc sống của tôi là một hành trình, thì suốt hành trình đó, Đức Mẹ luôn đồng hành với tôi.

8.

Trong suốt hành trình cuộc sống, tôi được Đức Mẹ dạy điều này, là hãy luôn sống vâng phục thánh ý Chúa.

Thánh ý Chúa thì rất nhiệm mầu. Không ai có quyền đặt chương trình cho Chúa.

9.

Riêng tôi, tôi được Đức Mẹ luôn nhắc bảo về thánh ý Chúa, là hãy tin vững vàng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

10.

Khi cầu nguyện bằng lần chuỗi tràng hạt mân côi, tôi hay được Đức Mẹ cho tôi nếm được mùi vị ngọt ngào của Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

11.

Từ đó, tôi đón nhận sự bình an của Chúa. Một sự bình an rất nhiệm mầu.

12.

Tuy nhiên, sự bình an mà Chúa ban cho tôi, luôn bị Satan quấy phá. Tôi phải tỉnh thức và cầu nguyện, cùng với Đức Mẹ.

13.

Rất mừng là có nhiều người thương cầu nguyện cho tôi.

Tôi rất yếu đuối, rất tội lỗi, nhưng không vì thế, mà Hội Thánh ruồng bỏ tôi.

14.

Từ nhận thức đó, tôi hay cầu nguyện bằng lần chuỗi mân côi, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho tôi. Tôi đã phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiết xót.

15.

Tôi cũng xin Chúa thương giúp mọi người và từng người vượt qua được những cơn gian nan khốn khó, gặp được sự bình an của Chúa.

16.

Sẽ có nhiều bất ngờ trong tương lai, nên tôi tuyệt đối tín thác vào lòng xót thương của Chúa, nhờ Đức Mẹ. Một cách tín thác mà Đức Mẹ hiện giờ khuyên dạy tôi tha thiết, đó là hãy phục vụ cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh, và phục vụ những người đau khổ.

 

Long Xuyên, ngày 06.10.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com