Thứ Năm, 23 Tháng Chín, 2021 00:00
ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI HÃY THEO GƯƠNG THÁNH GIUSE LUÔN PHẤN ĐẤU VỚI CHÍNH MÌNH - GB. Bùi Tuần

1.

Mấy ngày này, tình hình diễn biến rất phức tạp, về mọi mặt, trong đạo cũng như ngoài đời.

Tôi như nản lòng. Tôi nghe có người quá nản, đã tự tử.

2.

Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ dạy tôi: “Chính lúc này, con cần phấn đấu. Gương phấn đấu là thánh Giuse.”

3.

Nghe Đức Mẹ dạy, tôi hiểu sống đạo lúc này là phải phấn đấu. Tình hình càng khó khăn, càng nhiều thử thách, thì các con của Đức Mẹ càng phải phấn đấu.

4.

Nhận thức điều Đức Mẹ dạy, tôi coi phấn đấu là một việc tôi nên chọn lúc này. Tôi thấy nhiều người con của Mẹ xung quanh tôi cũng đang vâng lời Mẹ, mà phấn đấu.

5.

Xưa, thánh Giuse đã suốt đời phấn đấu với chính mình.

+ Ngài phấn đấu bằng khiêm tốn.

+ Ngài bỏ đi mọi tính toán theo sự khôn ngoan thế gian. Ngài coi sự vâng phục thánh ý Chúa là cần thiết tuyệt đối. Ngài vâng phục mau lẹ, kiên trì.

+ Ngài phấn đấu bằng phục vụ lặng thầm.

+ Ngài phấn đấu bằng lắng nghe những báo mộng của Chúa.

+ Ngài phấn đấu bằng phó thác cuộc sống mình và cái chết của mình trong tay Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

6.

Nay, nhiều người kính thánh Giuse cũng đang phấn đấu với chính mình như vậy.

Tình hình càng khó khăn, phức tạp, họ càng coi việc phấn đấu với chính mình là khẩn thiết.

7.

Tu đức nơi họ đặt nặng việc phấn đấu với chính mình, chứ không phải là phấn đấu với xã hội, chống lại xã hội.

8.

Hơn nữa, họ coi việc họ lo tu đức phấn đấu với chính mình sẽ có lợi cho chính xã hội.

9.

Riêng tôi, tôi thấy phấn đấu với chính mình là việc rất khó.

Mặc dầu đã hết sức cố gắng, tôi vẫn thấy mình luôn phải bắt đầu lại.

Ngày nào, giờ nào, phút nào, tôi cũng cần Mẹ giúp cho những phấn đấu mới.

10.

Rất mừng là Đức Mẹ đã và đang giúp tôi bằng nhiều cách. Hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp qua các thành phần trong Hội Thánh.

11.

Phấn đấu với chính mình, đó là hành trình cuộc sống của tôi. Phấn đấu mà vui. Phấn đấu mà hy vọng.

12.

Tới đây, tôi thấy rõ: Phấn đấu theo gương thánh Giuse là một tu đức rất cần cho các môn đệ Chúa tại Việt Nam lúc này.

13.

Nhờ tu đức đó, chúng ta sẽ mang lại cho nhau những yêu thương, những liên đới ngọt ngào, những đỡ nâng đầy an ủi.

14.

Phấn đấu với chính mình đang trở thành nguồn sống cho Hội Thánh tại Việt Nam, cho dù tình hình lúc này là rất phức tạp.
 

Long Xuyên, ngày 22.9.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com