Thứ Sáu, 17 Tháng Chín, 2021 00:00
ĐỨC MẸ AN ỦI TÔI - GB. Bùi Tuần

1.

Lúc này, tôi cần đủ thứ. Nhưng sự tôi cần hơn cả, đó là sự an ủi.

Tôi thấy nhiều người cũng như vậy.

Chúng tôi coi an ủi là nhu cầu rất cần cho cuộc sống hiện nay.

2.

Tôi đem nhu cầu đó trình bày với Đức Mẹ. Đức Mẹ trả lời: Mẹ đã và đang an ủi những ai hoán cải mình, để theo Mẹ sống lời “Xin vâng”.

3.

Nghe vậy, tôi xin Mẹ cho tôi thấy: Tôi có hoán cải mình để sống lời Xin vâng, như Mẹ muốn không? Thì Mẹ cho tôi thấy: Tôi rất yếu đuối, có nhiều thiết sót. Nhưng khi biết sám hối, thì Mẹ không từ chối an ủi tôi.

4.

Thực sự, Đức Mẹ an ủi tôi suốt đời sống ơn gọi của tôi.

5.

Nhờ được Mẹ an ủi, tôi có những cái nhìn rất đơn sơ, về Chúa, về Hội Thánh, về những người ngoài Hội Thánh, về những kẻ khổ đau, về những ai lầm lạc.

6.

Đơn sơ là không phức tạp, không rắc rối.

Gương đơn sơ xưa nhất là Đức Mẹ.

Gương đơn sơ gần nhất là thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

7.

Tôi thấy hoán cải mình để trở nên người đơn sơ theo ý Chúa là chuyện không dễ chút nào.

8.

Tình hình lúc này là rất phức tạp, khiến con người khó mà sống đơn sơ được.

9.

Tuy nhiên, tôi được Đức Mẹ dạy là: Chính vì tình hình rất phức tạp, nên các con của Mẹ càng cần phải sống đơn sơ.

Đơn sơ là hãy tập trung vào những gì căn bản, bỏ đi những gì không cần đối với tình hình lúc này.

10.

Muốn được như vậy, người môn đệ Chúa cần có ơn phân định, đôi khi cũng cần đến ơn tiên tri.

11.

Đức Mẹ đang an ủi Hội Thánh tại Việt nam lúc này, khi ban cho nhiều môn đệ Chúa nơi này nơi nọ được ơn phân định và ơn tiên tri.

12.

Tuy nhiên, quỷ Satan lại đang dùng nhiều cách, để quấy phá ơn phân định và ơn tiên tri.

Đó là chuyện có thực.

Xin hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

13.

Xưa, tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã nói với Chúa Giêsu: “Nhà này hết rượu rồi”. Nể lời Đức Mẹ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước trở thành rượu.

14.

Nay, tôi cũng đang nghe thấy Đức Mẹ nói về nơi này nơi nọ tại Hội Thánh Việt Nam: “Nhà này hết ơn phân định, hết ơn tiên tri, hết ơn an ủi rồi”.

Tôi thấy Chúa Giêsu đang làm phép lạ cho những nơi đó.

 

Long Xuyên, ngày 16.9.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com