Thứ Bảy, 23 Tháng Mười, 2021 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN VÀO ĐỨC TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA - GB. Bùi Tuần

1.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi thấy đức tin phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức tại Hội Thánh trên quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

Tôi chỉ xin nêu lên một số hình thức phát triển sau đây.

2.

Một là số người cầu nguyện nhiều hơn trước.

Do tình hình dịch bệnh, rất nhiều ngời công giáo cầu cứu với Chúa. Họ sống thinh lặng hơn, sống chậm hơn. Họ có giờ nói với Chúa nhiều hơn trước.

3.

Hai là số người công giáo làm việc từ thiện nhiều hơn trước.

Lòng họ mở ra, như bắt được tần số ngầm nơi những người đau khổ xung quanh họ. Như vậy, họ biết đau cái đau của người khác. Từ đó, mà họ gần lại nhau, họ chia sẻ một cách thầm lặng.

4.

Ba là số người công giáo nghĩ về cõi sau một cách sâu sắc nhiều hơn trước.

Họ cảm thấy rất rõ cuộc đời họ là một chuyến đi về cõi sau. Chết là bước vào cõi sau. Lúc đó, họ sẽ phải đối diện với Chúa. Sẽ lãnh nhận phần thưởng hay hình phạt do cuộc sống của mình ở trần gian.

5.

Bốn là số người công giáo trở về với Chúa nhiều hơn trước.

Trước đây họ sống dửng dưng với đức tin. Bây giờ họ sống dấn thân hơn cho đời sống đức tin. Đức tin của họ không có tính cách trình diễn, mà thực chất giữa mình với Chúa mà thôi.

6.

 Năm là những hình thức loan báo Tin Mừng đột nhiên bùng phát khắp nơi nhiều hơn trước.

Các lễ trực tuyến, các nội san, các nhóm cầu nguyện, các Thánh lễ với quy tụ nhỏ. Tất cả như một sự sống mới lan tỏa khắp nơi.

7.

Đức Mẹ cho tôi nhìn thấy đức tin của Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay là rất đang lạc quan.

8.

Riêng tôi, tôi đang nhờ đức tin như thế, mà đi về với Chúa.

Thú thực là tôi đang đau nhiều lắm. Nhưng tôi đứng dậy được, tôi bước đi được, tôi tự mình làm vệ sinh cho mình được, tôi viết bài được. Tôi coi tất cả ơn đó là nhờ đức tin của nhiều người tại Hội Thánh Chúa. Họ đang đỡ nâng tôi. Tôi rất cảm ơn họ.

9.

Tuy nhiên, Đức Mẹ khuyên tôi và Hội Thánh địa phương hãy nhớ thực hiện lời sau đây của Thánh Phêrô:

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sử tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”. (1Pr 5, 8)

Đúng là như vậy.

10.

Lạy Chúa, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa.

Long Xuyên, ngày 22.10.2021

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com