Thứ Tư, 03 Tháng Mười Một, 2021 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI LẮNG NGHE NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT - GB. Bùi Tuần

1.

Thời sự từ mấy tháng nay nói nhiều về những người chết. Chết nhiều, chết tức tưởi.

2.

Tôi cầu nguyện cho họ. Và tôi nghĩ đến số phận của tôi. Biết đâu tôi cũng sắp chết như họ.

3.

Một lúc không ngờ, tôi nghe Đức Mẹ gọi tôi: “Hãy lắng nghe những người đã chết”.

Tôi lắng nghe nhiều người chết nói với tôi. Trong số đó, có Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, Đức Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, chị tiểu muội Magdeleine de fesus, Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ.

4.

Tất cả các đấng đó đều nói với tôi đại khái thế này: “Chúng tôi hiện giờ đang rất hạnh phúc. Bởi vì, khi còn sống chúng tôi đã thuộc về Chúa, thuộc về Hội thánh Chúa”.

5.

Chính Chúa, mà chúng tôi tôn thờ và gắn bó, khi chúng tôi còn sống trên cõi đời, đón chúng tôi khi chúng tôi bước qua cái chết, để vào cõi sau.

6.

 Chính Hội thánh, mà chúng tôi sống hiệp nhất khi chúng tôi còn sống đã đón chúng tôi. Họ rất đông ở trên trời.

7.

Tất cả đều khuyên tôi, khi còn sống, hãy hết lòng thuộc về Chúa, và thực tình thuộc về Hội thánh Chúa.

8.

Hết lòng thuộc về Chúa, đối với tôi, là một cuộc sống luôn luôn đón chờ Chúa, luôn luôn ở lại trong Chúa, luôn luôn sống mật thiết với Chúa, luôn luôn lắng nghe Chúa.

9.

Tôi luôn tin rằng: Chính Chúa đi tìm tôi. Người đi tìm tôi, để xóa tội cho tôi, để chũa lành tôi, để an ủi tôi, để vỗ về tôi là kẻ sợ sệt, yếu đuối và tội lỗi.

10.

Những người đã chết khuyên tôi. Để thuộc về Chúa, hãy gắn bó với Hội thánh Chúa.

Phải hiểu Hội thánh Chúa là một thực tại gồm nhiều thành phần, ở trần gian, ở trên thiên đàng, và ở dưới luyện ngục.

11.

Riêng tôi, tôi sống hiệp thông với các thành phần Hội thánh Chúa một cách đơn sơ. Tôi hay lặng lẽ gửi đến các thành phần Hội thánh tâm tình của tôi.

Có lúc tôi nói với các thiên thần. Có lúc tôi nói với các Thánh trên trời, có lúc tôi nói với các linh hồn dưới luyện ngục.

12.

Tôi gửi đi, và tôi đã nhận được hồi âm.

Hội thánh từ các nơi, trên trời, dưới đất và trong luyện ngục đều lo cho tôi, theo sáng kiến của Chúa Thánh Thần. Tôi cảm nhận rất rõ sức mạnh của cuộc sống hiệp thông.

13.

Lắng nghe những người đã chết đó là sự thực đang mang lại cho tôi hạnh phúc.

14.

Đời tôi là một chuỗi dài những chia ly với nhũng người thân.  Họ đi về cõi sau.

Tôi còn ở lại trần gian.

Nhưng chúng tôi nay thường lại gặp nhau. Họ khuyên tôi hãy biết lo cho những người khổ đau theo gương Chúa Giêsu.
 

Long Xuyên, ngày 02.11.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com