Thứ Hai, 03 Tháng Giêng, 2022 00:00
DỊP ĐẦU NĂM MỚI NÀY, ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: HÃY XIN CHÚA THÁNH THẦN BAN CHO MỘT ƠN ĐẶC BIỆT ĐÓ LÀ ƠN KHÔN NGOAN - GB. Bùi Tuần

1.

 Mấy ngày nay, tình hình chuyển biến hết sức phức tạp. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi và những người thân được bình an.

Bằng nhiều cách và rất nhiều lần, Đức Mẹ khuyên tôi: “Lúc này hơn bao giờ hết, con phải hết sức khôn ngoan”.

2.

Tôi hỏi Mẹ: “Thế nào là khôn ngoan?”. Thì Đức Mẹ trả lời: “Hãy khôn ngoan do ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa. Chính Ngài đã ban cho Mẹ ơn biết phân định, ơn biết chọn lựa, ơn biết thực thi thánh ý Chúa”.

3.

Để đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ nhắc lại cho tôi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán xưa:

“Ai xúc phạm đến Con Người thì sẽ được tha.

Nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha, ở đời này và cả đời sau” (Mt 12, 32).

4.

Tôi hỏi Đức Mẹ: “Thế nào là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần?”. Thì Đức Mẹ cách nghĩa:

“Đó là khi lạm dụng danh nghĩa Chúa Thánh Thần.

Và khi dám quả quyết tình hình xấu là do Chúa Thánh Thần muốn thế”.

5.

Đang khi đó, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại: Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hay an ủi tôi, luôn soi sáng mở đường chỉ lối cho tôi.

6.

Riêng tôi, tôi cảm nhận về Chúa Thánh Thần như một người mẹ. Ngài là người mẹ khôn ngoan, rất khôn ngoan đang đồng hành với các người, mà Chúa nhận là con của Chúa.

7.

Đặc điểm, mà Chúa Thánh Thần chọn cho Ngài là lưỡi lửa (Cv 2,3).

Lưỡi mà không nói, nhưng mang lửa, một thứ lửa đổi con người nên mới.

8.

Do vậy, khi tôi cảm nhận mình được hoan lạc trở thành người con yêu của Chúa, thì tự nhiên tôi thấy sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần nơi tôi là tuyệt vời.

9.

Sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần trong suốt đời sống của tôi, nhất là lúc này đang thanh luyện tôi, để tôi là kẻ tội lỗi được trở thành kẻ làm chứng cho tình yêu thương xót của Chúa.

10.

Vấn đề đặt ra cho tôi lúc này là. Hãy biết đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần trong thời điểm rất phức tạp hiện nay.

Long Xuyên, ngày 02.01.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com