Thứ Sáu, 07 Tháng Giêng, 2022 00:00
ĐỨC MẸ KHUYÊN TÔI: LÚC NÀY HÃY CẦU NGUYỆN CHO MÌNH VÀ CHO CÁC LINH MỤC THEO LỜI NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU XƯA TRONG VƯỜN CÂY DẦU - GB. Bùi Tuần

1.

Hiện giờ nhiều nơi đang tổ chức tĩnh tâm linh mục. Tôi hiệp thông bằng cầu nguyện. Theo thói quen, tôi cầu nguyện với Đức Mẹ.

Đức Mẹ rất quan tâm đến các linh mục. Có một lúc, Đức Mẹ khuyên tôi thế này:

2.

“Linh mục đang bước vào thời kỳ khó khăn. Con hãy cầu nguyện cho con và cho các linh mục của con theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xưa trong vườn cây Dầu”.

3.

Vâng ý Mẹ, tôi mở Phúc Âm Thánh Mác-cô, đoạn 14, thì gặp lời Chúa Giêsu cầu nguyện xưa với Đức Chúa Cha: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14, 36).

4.

Đọc xong lời nguyện trên đây của Chúa Giêsu, tôi được Đức Mẹ cho biết: “Các linh mục đang đi vào cuộc thương khó. Hãy cầu xin cho được thoát khỏi, nhưng nếu Chúa muốn linh mục phải theo Chúa Giêsu xưa mà chịu thương khó, thì hãy sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Chúa”.

5.

Thánh Ý Chúa trong lúc này không dễ thực hiện. Đó là điều nên biết rõ, để đừng bao giờ chủ quan.

6.

Riêng tôi, tôi biết mình rất yếu đuối, nên tôi luôn bám chặt lấy Đức Mẹ.

7.

Tôi cũng gặp được an ủi, khi tôi thấy những người xung quanh tôi vững cậy tin vào Chúa. Càng gặp khó khăn, họ càng tín thác vào Chúa một cách khiêm nhường và trọn vẹn.

8.

Gương sáng của họ đang nâng đỡ tôi một cách âm thầm và mạnh mẽ.

9.

Tới đây, tôi cảm nhận cuộc thương khó mới chỉ khởi đầu. Nghĩa là những ngày tới, sẽ có những thử thánh mới.

10.

Trong một tình hình như vậy, các linh mục rất cần ơn sống vâng phục Thánh Ý Chúa.

11.

Cầu xin nhiều điều đôi khi cũng cần. Nhưng khi tình hình trở thành nghiêm trọng, thì sự cầu nguyện để biết vâng phục Thánh Ý Chúa là điều hết sức cần thiết.

12.

Lạy Cha, nếu có thể, xin Cha cho con khỏi phải uống chén đắng này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà chỉ theo ý Cha mà thôi.

Long Xuyên, ngày 06.01.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com