Thứ Bảy, 04 Tháng Sáu, 2022 00:00
TIN MỪNG HÔM NAY LÀ “SỐNG CUỘC ĐỜI XÓT THƯƠNG” - GB. Bùi Tuần

1.  

Tình hình lúc này đang diễn biến rất phức tạp và rất nguy hiểm. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi làm chứng cho Chúa thế nào cho đẹp ý Chúa.

2.

Đức Mẹ trả lời tôi thế này: Con hãy sống lời Chúa phán xưa: “Ai xót thương người, sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,6)

3.

Rồi, Đức Mẹ thúc giục tôi hãy nhận ra những người đã và đang xót thương tôi.

Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi nhận ra họ.

4.

Tôi ngỡ ngàng nhận ra những người đã và đang thực tình xót thương tôi. Họ ở gần tôi. Họ ở xa tôi.

Cách họ xót thương tôi thì đa dạng.

5.       

Đức Mẹ quả quyết với tôi: “Con ơi, Chúa thấy rõ từng người và tất cả những gì mỗi người đó đã và đang thực hiện để xót thương con.”

6.

Chúa sẽ trả công cho họ, bằng thực hiện lời Chúa hứa, đó là họ sẽ được Chúa xót thương. “Ai xót thương người, sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,6)

7.

Tôi hỏi Đức Mẹ: “Họ sẽ được Chúa xót thương thế nào?”. Thì Đức Mẹ trả lời tôi: “Họ sẽ được Chúa ban ơn bội hậu cho họ, ở đời này, và ở đời sau.”

8.

Tiếp đó, Đức Mẹ khuyên tôi: “Con cũng hãy xót thương người khác, như Chúa đã xót thương con.”

“Chúa thấy những gì con làm, để xót thương những kẻ khác”

9.

Như vậy, đời tôi lúc này được Đức Mẹ dẫn đưa là hãy biết đón nhận lòng thương xót và hãy biết cho đi lòng thương xót. Tôi coi đó là ơn gọi của tôi. Đó là hạnh phúc của tôi.

10.

Trong tình liên đới, tôi tha thiết cầu mong mọi thành phần trong cộng đoàn đức tin của tôi cũng hãy biết đón nhận lòng thương xót, và hãy biết cho đi lòng xót thương.

11.

Riêng tôi, tôi coi sự biết đón nhận lòng thương xót và cho đi lòng thương xót là dấu chỉ người môn đệ Chúa.

12.

Qua dấu chỉ đó, tôi vui mừng nhận ra nhiều môn đệ Chúa tại Việt Nam hôm nay.

13.

Thú thực là sống xót thương không luôn dễ. Phải nhờ ơn Chúa, và phải phấn đấu với chính mình rất nhiều.

14.

Tuy nhiên, dù khó đến đâu, Chúa vẫn làm được. Hãy tin tưởng và vui mừng.

Long Xuyên, ngày 03.06.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com