Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, 2022 00:00
DÂNG LÊN MẸ HOA KHIÊM NHƯỜNG - GB. Bùi Tuần

1.  

Tháng 05 là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi hỏi Mẹ: Mẹ muốn con dâng cho Mẹ thứ hoa gì?

2.

Đức Mẹ trả lời: Con hãy dâng cho Mẹ thứ hoa mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã dạy con.

3.

Liền ngay lúc đó, Đức Mẹ cho tôi nhớ lại một thái độ ứng xử mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi, đó là thái độ khiêm tốn của Ngài.

4.

Thái độ khiêm tốn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II được thể hiện rất rõ ở hai lời cảm ơn và xin lỗi.

5.       

Lần nào đến Vatican để gặp Ngài, tôi cũng đợi Ngài ở phòng khách. Phải vài phút sau, chính Ngài đến phòng đợi, để gặp tôi.

Lời đầu tiên Ngài nói với tôi là: Cám ơn và xin lỗi. Rồi Ngài cầm tay tôi dẫn vào nhà nguyện riêng của Ngài. Hai Cha con cùng quì trước bàn thờ. Sau đó Ngài dẫn tôi đến phòng ăn, Ngài hay lặp lại lời: Cám ơn và xin lỗi.

6.

Trường hợp, tôi được cùng với đoàn Giám mục đến yết kiến Ngài, thì tất nhiên tôi phải đợi, mới đến lượt tôi được tiếp riêng. Lúc vừa gặp, Ngài cũng nói: Cám ơn và xin lỗi.

7.

Hôm nay, khi nhớ lại những hình ảnh đẹp trên đây, mà Đức Gioan Phaolo II đã để lại cho tôi, tôi thấy đó là những hoa thơm đẹp thiêng liêng, mà Chúa cũng đang cho sinh nở tại Việt Nam lúc này.

8.

Thực vậy, những người có chức quyên trong đạo ngoài đời mà biết cảm ơn và xin lỗi dân, thì được coi là những người đạo đức, mang dấu ấn của Chúa.

Chúa thương họ. Chúa cứu họ.

9.

Nhờ vậy mà họ cũng sẽ cứu được nhiều người khác. Tình thương Chúa dành cho họ là vô cùng cao quí ở đời này và nhất là ở đời sau.

10.

Khiêm tốn là một thứ hoa thiêng liêng, mà Đức Mẹ ưa thích.

11.

Khiêm tốn là dấu chỉ chắc chắn của những ai được Chúa chọn thực sự. Họ sống bé nhỏ, hèn mọn.

12.                                                

Khiêm tốn là một ơn cao quí, Chúa thường ban cho những ai biết phó thác mình cho Đức Mẹ.

13.

Khiêm tốn là lãnh vực mà Satan thường tấn công bằng đủ mọi cách.

14.

Khiêm tốn là một ơn mà các môn đệ Chúa cầu xin hằng ngày.

Long Xuyên, ngày 12.05.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com