Thứ Hai, 30 Tháng Năm, 2022 00:00
CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA - GB. Bùi Tuần

1.   

Chúa chủ động đến tìm tôi không phải vì tôi xứng đáng nhưng chính vì tôi tội lỗi, hèn mọn.

Chúa đến để cứu tôi, để tha thứ cho tôi, để an ủi tôi.

2.

Chúa đến với tôi, để thực hiện lời Người đã phán xưa:

“Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”

Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu: “Tôi muốn lòng thương xót chứ đâu cần lễ tế”

Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9, 15)

3.

Nhận mình tội lỗi là việc không luôn dễ. Nhận mình yếu đuối càng khó.

4.

Thánh Phaolo đã tâm sự rất rõ về sự yếu đuối của Ngài: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng sự tội tôi không muốn, thì tôi lại cứ làm.”

Tôi thực là một kẻ khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi… Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta.

5.      

Riêng tôi, khi nhận mình tội lỗi và yếu đuối, tôi đã được khích lệ rất nhiều nhờ Đức Mẹ. Đức Mẹ cho tôi cảm nhận được niềm vui được làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa theo đúng sự thật Phúc âm.

6.

Tôi cũng được nâng đỡ rất nhiều bởi cộng đoàn đức tin.

Rất nhiều người trong cộng đoàn đã và đang làm chứng cho Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

7.

Lòng thương xót Chúa đã và đang dẫn đường chỉ lối cho họ, để họ biết xót thương kẻ khác như Chúa xót thương họ.

8.

Lòng thương xót Chúa đã thường kêu gọi tôi hãy cầu nguyện cho những người khác. Những người khác nói đây là các Giám mục, Linh mục, tu sĩ chủng sinh, giáo dân.

Những người khác nói đây là các nhà lãnh đạo đất nước tại trung ương và tại địa phương.

9.

Lòng thương xót Chúa hay thúc giục tôi hãy cầu nguyện rất nhiều cho những bà con đồng bào đang gặp khó. Trong khi cầu nguyện cho họ, tôi được Chúa cho tôi tâm tình sẵn sàng hy sinh tất cả, dù là mạng sống của tôi, theo gương Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

10.

Những điều tôi chia sẻ trên đây đều làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Xem ra những gì tôi không thể nói ra về lòng Chúa xót thương thì nhiều hơn những gì tôi đã nói.

Long Xuyên, ngày 26.05.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com