Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, 2022 00:00
ƠN ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG - GB. Bùi Tuần

1.  

Lúc này hơn bao giờ hết Đức Mẹ khuyên tôi hãy tha thiết với ơn được Chúa ở cùng.

Tôi hỏi Đức Mẹ: Dấu chỉ nào để biết ai được Chúa ở cùng?

2.

Đức Mẹ trả lời: Biết thương người đau khổ, đó là một trong những dấu chắc chắn, để biết ai có Chúa ở cùng.

3.

Lời Đức Mẹ dạy về sự biết thương người đau khổ làm tôi nhớ lại cũng những lời tương tự, mà bố mẹ tôi đã dạy tôi khi tôi còn bé nhỏ.

4.

Gia đình tôi ở bên đường. Có những người ăn mày ăn xin hay ghé vào. Có lúc tôi khó chịu. Thì bố mẹ tôi khuyên răn tôi: Hãy thương những kẻ ăn xin. Đừng để ai vào ăn xin, mà phải ra tay không.

5.

Sau này, tôi mới nhận ra những lời khuyên của bố mẹ tôi chứng tỏ bố mẹ tôi có Chúa ở cùng.

6.

Những ai thương kẻ khổ đau thì có Chúa trong họ.

Vậy tôi khổ đau, mà được một số người đoái thương đến, thì những người đó có Chúa ở cùng họ.

7.

Tôi tin họ sẽ được Chúa thưởng công. Họ sẽ được Chúa ở cùng họ.

8.

Được Chúa ở cùng, đó là điều tôi tha thiết cầu mong cho chính tôi, nhất là lúc này.

9.

Lúc này, Đức Mẹ hay khuyên dạy tôi hãy xét mình xem mình có thực sự có Chúa ở cùng không?

10.

Dấu chỉ có Chúa ở cùng là biết thương kẻ khổ đau. Nếu lòng tôi cứng cỏi đối với những kẻ khổ đau, thì tôi nên sợ cho mình là mình không có Chúa ở cùng.

11.

Biết đâu cứng cỏi với họ, cũng là cứng cỏi với Chúa ở trong họ.

12.

Nếu căn cứ vào sự mình đọc kinh nhiều, rồi cho đó là dấu có Chúa ở cùng, thì sẽ dối mình.

13.

Tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới những gì sẽ xảy ra trong cuộc phán xét chung, mà Chúa Giêsu đã mô tả.

Chúa cho biết ai đã thương cứu giúp những kẻ khổ đau, sẽ được kể như đã thương cứu chính Chúa. Họ sẽ được trọng thưởng

Ai đã từ chối cứu giúp những kẻ khổ đau sẽ bị kể như đã từ chối cứu giúp chính Chúa. Họ sẽ bị loại trừ.

14.

Sự phân loại trên đây được chính Chúa Giêsu cảnh báo trong phúc âm thánh Matthêu (Mt 25, 31 - 46) nên được chúng ta suy nghĩ, để từ đó, chúng ta biết sớm đổi mới đời sống mình kẻo sẽ quá muộn.

Long Xuyên, ngày 26.6.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com