Thứ Ba, 13 Tháng Chín, 2022 00:00
HÃY CỘNG TÁC VỚI ĐỨC MẸ - GB. Bùi Tuần

1.    

Tôi mới hỏi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, lúc này Mẹ vui hay buồn ?”

Đức Mẹ trả lời:

“Con ơi, lúc này Mẹ rất đau buồn, vì nhiều người đó đây đang trên đường xuống hỏa ngục”.

2.

Nhưng, lúc này Mẹ cũng được vui, vì nhiều người đang cộng tác với Mẹ để cứu các linh hồn.

3.

Tôi hỏi: Họ cộng tác với Mẹ thế nào? Đức Mẹ trả lời:

“Họ cộng tác với Mẹ bằng thực hành những gì Mẹ đã dạy ở Fatima”, đó là:

   + Hãy sám hối

   + Hãy tôn sùng mẫu tâm

   + Hãy năng lần hạt Mân côi

4.

Đức Mẹ cho tôi biết: Những người cộng tác với Mẹ là một số khá đông, thuộc đủ mọi thành phần. Họ được Đức Mẹ nâng đỡ.

5.

Nhưng họ cũng bị thử thách. Họ phải phấn đấu, để luôn vững tin vào Mẹ.

6.

Họ vững tin vào Mẹ, như con thơ tin vào mẹ yêu dấu của mình.

7.

Riêng tôi, tôi thường hay nói với Đức Mẹ thế này: “ Mẹ ơi, con tin vào Mẹ. Mẹ dạy con làm gì, thì con xin vâng làm điều Mẹ dạy”

8.

Thế là tôi được bình an.

9.

Hằng ngày, tôi vâng lời Mẹ, mà sám hối, tôn sùng mến tin và lần chuỗi Mân côi.

10.

Tôi phó thác sự sống và sự chết của tôi cho Mẹ.

11.

Vâng lời Mẹ, tôi cầu nguyện rất nhiều cho những kẻ tin vào Mẹ, tin vào Chúa.

12.

  Khi họ tin vào Lời Mẹ, tin vào Lời Chúa, họ sẽ được bình an, hạnh phúc.

13.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi hết lòng cảm tạ Đức Mẹ, đã thương cho tôi được cộng tác với Đức Mẹ.

14.

Mẹ đang lo cho tôi đủ thứ, từ phần xác đến phần hồn.

15.

Đức mẹ đang cùng tôi cảm tạ ơn Chúa:

“ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.


1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn.
2. Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Người êm ái nào hơn.

 

Long Xuyên, ngày 12.9.2022

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com