Thứ Năm, 19 Tháng Giêng, 2023 00:00
THIỆP TẾT & BỘ LỘC THÁNH GIÁO XỨ NÚI SẬP 2023

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com