Thứ Hai, 14 Tháng Chín, 2020 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NHÌN THẤY CHỖ TÔI TRÊN TRỜI - GB. Bùi Tuần

1.

Đã từ lâu rồi, nhưng nhất là lúc này, tôi hay lo lắng về số phận của tôi sau khi chết, vì tôi biết mình là kẻ rất tội lỗi.

Tôi dâng cho Mẹ những lo lắng đó của tôi. Đức Mẹ đã thương nhận và trả lời tôi thế này.

2. 

Đức Mẹ cho tôi thoáng nhìn thấy ở trên trời có nơi dành cho các kẻ tội lỗi được tha thứ. Nơi đó rất rộng, có rất nhiều chỗ.

Rồi Đức Mẹ nhắc cho tôi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ. Thầy đi dọn chỗ cho các con… Thầy ở đâu các con sẽ ở đó với Thầy” (Ga 14, 2-4)

3.

Tôi thắc mắc, sợ không có chỗ nào cho tôi, thì Đức Mẹ chỉ cho tôi thấy chỗ Chúa dành cho tôi là ở khu dành cho các kẻ tội lỗi được Chúa thứ tha.

Và tôi đã thấy. Chỗ đó ở giữa muôn vàn kẻ tội lỗi được Chúa tha thứ. Tất cả những người đó đều ca ngợi tình yêu thương xót Chúa.

Từ khi tôi được Đức Mẹ giúp nhìn thấy cảnh đáng mừng trên đây, tôi đã có những quyết định này:

4.

Thứ nhất, nếu ở đời này, tôi bị nhiều người hoặc mọi người khinh chê, ruồng bỏ, nhìn tôi là kẻ khốn nạn đáng bị xa tránh, thì tôi xin vâng chịu sự xỉ nhục đó, bởi vì tôi là kẻ tội lỗi đáng phải đền tội. Nhưng tôi sẽ không ngã lòng. Bởi vì Chúa không bỏ tôi. Chúa còn dành cho tôi một chỗ trên Trời. Đúng là như vậy.

5.

Thứ hai. Hằng ngày, tôi hãy vâng ý Đức Mẹ, mà coi viễn cảnh đó là một Tin Mừng cho tôi và cho mọi người yếu đuối, tội lỗi. Với Tin Mừng đó, chính tôi cảm thấy mình vẫn có khả năng góp phần phục vụ người khác, phục vụ Hội thánh, phục vụ Tổ quốc.

6.

        Thứ ba. Ngày nào, lúc nào tôi cũng hãy coi tội lỗi tôi là một thứ xấu xa cần phải tránh. Nhưng nếu tôi không đủ sức tránh, thì phải thành thực ăn năn sám hối để được ơn tha thứ. Trong sám hối phải rất khiêm nhường. Thánh Phêrô quả quyết: “Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5)

        Chỗ ở trên Trời Chúa dành cho tôi và cho những kẻ tội lỗi được tha thứ, phải hiểu là dành cho những ai khiêm tốn ăn năn hối cải, tin cậy vào Chúa và yêu mến Chúa. Chứ không phải dành cho bất cứ ai đâu.

        Vì thế, ngày nào, lúc nào, tôi cũng coi sám hối là việc đạo đức cần thực hiện nghiêm túc nhờ ơn Chúa giúp.

7.

Thứ tư, lúc này hơn bao giờ hết, Đức Mẹ khuyên tôi hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

Mẹ cho tôi thấy: Chớ tưởng mình có chỗ ở trên Trời, do Lòng thương xót Chúa, để rồi tự hào, tự mãn và ỷ lại.

Bởi vì bất cứ ai cũng có thể sẽ mất chỗ Chúa muốn dành cho họ ở trên trời, do họ sống sai ý Chúa. “Chỉ có kẻ nghe lời Chúa và đem ra thực hành, mới được lên Trời mà thôi” (x. Lc 8,33).

8.

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” (Mc 14,38). Bởi vì chỗ ở trên Trời Chúa dành cho kẻ tội lỗi được thứ tha là do Lòng Chúa xót thương. Thế là Lòng Chúa xót thương nay đã trở thành một phong trào đạo đức bị nhiều người lạm dụng. Chắc chắn quỷ satan cũng không ở yên. Nó cũng tìm phá con đường Lòng thương xót Chúa, bằng mọi cách, kể cả cách tạo ra những bộ mặt lòng thương xót giả.

9.

Thực tế hiện nay đang rối lên trong việc đòi hỏi và giới thiệu Lòng thương xót Chúa.

+ Người thì đề cao đức tin

+ Người thì đề cao đức mến

+ Người thì đề cao khiêm nhường

+ Người thì đề cao khôn ngoan

+ Người thì đề cao lòng quả cảm

+ Người thì đề cao sự vâng lời

+ Người thì đề cao những sáng kiến khác lạ với lòng đạo truyền thống

10.

Tỉnh thức và cầu nguyện. Rồi hãy chờ đợi một cách khiêm nhường trong phó thác.

Tình hình đang rất nghiêm trọng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện nhiều, rất nhiều.

11.

Đang khi đó, Đức Mẹ cho tôi thấy có nhiều vì sao từ trên Trời rơi xuống. Chứng tỏ sẽ có những bất ngờ đau đớn.

Nhưng, liền sau đó, ngay lúc tôi đang ngồi viết phần cuối bài chia sẻ này, tôi nhìn mấy cây trong sân trước phòng tôi, thì thấy một cây mai mới nở rộ nhiều bông hoa thật tươi đẹp. Đó là những bông hoa trái mùa. Vì hôm nay đang là tháng 7 trời mưa bão. Tôi coi đó là dấu chỉ của Lòng thương xót Chúa dành cho tôi và những ai nhờ Mẹ vững vàng tin mến Chúa, cho dù gặp muôn vàn trắc trở gian nan. Và trong tinh thần đó, tôi nhìn thấy chỗ dành cho tôi  trên Trời.

12.

Lúc này, tôi như trẻ thơ, chỉ biết bám vào Mẹ, để đi lên chỗ Chúa dành cho tôi trên Trời. Đơn sơ và phó thác trong khó nghèo tột bậc, nhưng vui và hy vọng tràn trề trong lòng Mẹ xót thương.

                   Long Xuyên, ngày 10.9.2020

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com