Thứ Ba, 08 Tháng Sáu, 2021 00:00
Nhân ngày người cao tuổi, CHÚT TÂM SỰ VỀ VẤN ĐỀ NƯƠNG TỰA - GB. Bùi Tuần

1.

Nếu tôi không lầm, thì ngày 06 tháng 6 là ngày nhớ cách riêng về người cao tuổi.

Tôi là người đã 94. Nên có kinh nghiệm phần nào về người cao tuổi.

2.

Tôi sợ kinh nghiệm của tôi sẽ chủ quan. Nên tôi cầu xin Đức Mẹ giúp tôi nhận ra thánh ý Chúa trong vấn đề người cao tuổi nơi tôi lúc này.

3.

Đức Mẹ dẫn tôi tới cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã trối Đức Mẹ cho thánh Gioan, và đã trao thánh Gioan cho Đức Mẹ.

4.

Từ đó, Đức Mẹ nương tựa vào thánh Gioan. Thánh Gioan nương tựa vào Đức Mẹ.

5.

Nếu Chúa Giêsu đã không sắp xếp rõ ràng như vậy, thì khó tránh được cảnh bơ vơ cho Đức Mẹ sau khi Chúa về trời. Bởi vì, cho dù tông đồ nào cũng sẵn sàng lo cho Đức Mẹ, nhưng dễ gì giữa các ngài sẽ luôn đồng nhất được trong việc chăm sóc cho Đức Mẹ.

Mà Đức Mẹ thì rất nhạy cảm và tế nhị.

6.

Do vậy, Chúa Giêsu sắp xếp rất rõ ràng, cụ thể, đó là trối Đức Mẹ cho thánh Gioan và trao thánh Gioan cho Đức Mẹ.

Nhờ vậy, Đức Mẹ nương tựa vào thánh Gioan, và thánh Gioan nương tựa vào Đức Mẹ, một cách có trách nhiệm, dựa trên Lời Chúa.

7.

Từ kinh nghiệm trên đây, tôi nghĩ về những người cao tuổi là tôi và nhiều người già như tôi.

Vấn đề mà tự nhiên tôi nghĩ nhiều, nhất là lúc này, đó là vấn đề nương tựa.

Bởi vì, tuổi già sức yếu, bệnh tật, thì tự nhiên tìm nương tựa, đợi chờ nương tựa, rất mừng được có người để mà nương tựa.

8.

Nương tựa trở thành vấn đề đạo đức cho tôi và cho nhiều người.

9.

Tới đây, tôi sực nhớ tới Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Được gần gũi với Đức Thánh Giáo Hoàng, dần dần tôi hiểu Ngài là người già khôn ngoan, dùng cách đối xử tế nhị của mình để giáo dục tôi. Cụ thể thế này.

10.

Rất nhiều lần, Ngài dẫn tôi vào nhà nguyện riêng của Ngài, hai cha con cùng quỳ cầu nguyện. Như thể hai cha con cùng nương tựa vào nhau để cầu nguyện trước Chúa.

11.

Rất nhiều lần, Ngài tâm sự với tôi về những khổ đau của Ngài, như thể Ngài tìm nương tựa nơi tôi, mặc dầu Ngài biết tôi chỉ là đứa con hèn mọn.

12.

Rất nhiều lần, Ngài đưa tay Ngài, để tôi nâng Ngài đứng dậy. Như thể Ngài tìm nương tựa nơi tôi, mặc dầu Ngài biết tôi yếu sức.

13.

Nhưng chính những thái độ khiêm tốn như thế của Ngài đã trở thành chốn tôi nương tựa.

14.

Người già yếu rất cần tìm được người, để mà nương tựa, nhưng họ sẽ rất tủi, nếu nương tựa dành cho họ, lại nặng về trình diễn.

Mà trình diễn hiện nay xem ra đang bùng phát, khiến nhiều người già càng thêm nghĩ ngợi.

15.

Tuy sao, tôi vẫn hy vọng người già tại Việt Nam hôm nay sẽ gặp được nhiều nương tựa, tuy lặng thầm, mà rất có chất lượng.

16.

Tình hình hiện nay là rất nghiêm trọng. Phải biết nương tựa vào nhau mà sống. Già nương tựa vào trẻ. Trẻ nương tựa vào già.

17.

Nương tựa phải có kính trọng nhau, có tin vào nhau, có hy sinh cho nhau.

18.

Riêng với tôi, nương tựa giữa chúng ta luôn được thực hiện dưới cái nhìn của Chúa. Chúa nhìn thấu suốt mọi chi tiết về nương tựa của từng người.

19.

Tới đây, tôi sực nhớ về Đức Cha Cố Micae Nguyễn Khắc Ngữ. Suốt đời, Ngài nương tựa vào Chúa Giêsu, để rồi, Ngài trở thành một người cao tuổi rất đáng mến thương.

20.

Nhiều vị cao tuổi, thì cao đức. Còn tôi thì cao tuổi, mà kém đức. Xin Chúa xót thương tôi. Xin anh chị em đừng nỡ bỏ rơi tôi.

Long Xuyên, ngày 06.6.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com