Thứ Sáu, 30 Tháng Năm, 2014 00:00
Thiệp Mời Lễ Giỗ Hai Thánh lần thứ 155 - Năm 2014

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com