Tổng Hợp
Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, 2014 10:58
Giao Lưu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Lần 11 - 27-06-2014
 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 4

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 4

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 2

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 2

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 3

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 3

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 1

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Lần Thứ 154 - Phần 1

 • Phần 8 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 8 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

 • Phần 7 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 7 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

 • Phần 6 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 6 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

 • Phần 5 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 5 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

 • Phần 4 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 4 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

 • Phần 3 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

  Phần 3 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013

Xem Thêm

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com