Tổng Hợp
Thứ Bảy, 12 Tháng Bảy, 2014 10:55
Phần 1 - Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 2 Thánh tại Châu Đốc ngày 30-31/07/2013
 • Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 2

  Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 2

 • Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 1

  Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 1

 • THÁNH LỄ MỪNG KÍNH 161 NĂM CỦA HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 31-07-2020

  THÁNH LỄ MỪNG KÍNH 161 NĂM CỦA HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 31-07-2020

 • ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG 161 năm HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 30-07-2020

  ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG 161 năm HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 30-07-2020

 • ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG KỶ NIỆM 160 HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG KỶ NIỆM 160 HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ KHAI MẠC MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  LỄ KHAI MẠC MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  LỄ MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN AN PHÚ 08-05-2019

  LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN AN PHÚ 08-05-2019

 • Thánh Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 30/07/2018

  Thánh Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 30/07/2018

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 159 - 30/07/2018

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 159 - 30/07/2018

Xem Thêm

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com