Tổng Hợp
 • Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 2

  Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 2

 • Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 1

  Diễn Nguyện Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô ngày 23/3/2024 phần 1

 • THÁNH LỄ MỪNG KÍNH 161 NĂM CỦA HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 31-07-2020

  THÁNH LỄ MỪNG KÍNH 161 NĂM CỦA HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 31-07-2020

 • ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG 161 năm HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 30-07-2020

  ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG 161 năm HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG 30-07-2020

 • ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG KỶ NIỆM 160 HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG KỶ NIỆM 160 HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ KHAI MẠC MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  LỄ KHAI MẠC MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

  LỄ MỪNG KỶ NIỆM 160 NĂM HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ & EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

 • LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN AN PHÚ 08-05-2019

  LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN AN PHÚ 08-05-2019

 • Thánh Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 30/07/2018

  Thánh Lễ Khai Mạc Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 30/07/2018

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 159 - 30/07/2018

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 159 - 30/07/2018

 • Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 31/07/2018

  Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 159 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 31/07/2018

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 158 - 31/07/2017

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 158 - 31/07/2017

 • Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 158 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 31/07/2017

  Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 158 Năm Tử Đạo Hai Thánh - 31/07/2017

 • Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Kỷ Niệm 158 Năm Tử Đạo Hai Thánh 31/07/2017

  Thánh Lễ Khai Mạc Mừng Kỷ Niệm 158 Năm Tử Đạo Hai Thánh 31/07/2017

 • Chương Trình Văn Nghệ ngày 12-5-2017

  Chương Trình Văn Nghệ ngày 12-5-2017

 • Lễ Khánh Thành Hội Trường Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc ngày 13-05-2017

  Lễ Khánh Thành Hội Trường Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc ngày 13-05-2017

 • Thánh Lễ Khai Mạc Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

  Thánh Lễ Khai Mạc Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

 • Thánh Lễ Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

  Thánh Lễ Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 157 - 30-7-2016

 • Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 156 - 31-7-2015 - Phần 3

  Diễn Nguyện Lễ Giỗ Hai Thánh Lần Thứ 156 - 31-7-2015 - Phần 3

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com