Thứ Hai, 15 Tháng Ba, 2021 00:00
ĐƠN SƠ THA THIẾT VỚI ĐỨC MẸ - GB. Bùi Tuần

1.

Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu hấp hối trên thánh giá, khi thấy thân mẫu và người môn đệ Ngài thương yêu đang đứng bên cạnh, Người đã nói với thân mẫu: “Thưa Bà, đây là con Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của con.” Kể từ đó, người môn đệ rước Đức Mẹ về nhà mình. (Ga 19, 26-27)

2.

Một cách riêng tư, Chúa Giêsu cũng đã trối Đức Mẹ cho tôi, và trao tôi cho Đức Mẹ.

Từ đó, tôi sống với Đức Mẹ một cách tha thiết đơn sơ. Đơn sơ tha thiết là thái độ của tôi đối với Đức Mẹ, và cũng là thái độ của Đức Mẹ đối với tôi.

3.

Đơn sơ tha thiết của tôi là tôi luôn nhận mình là kẻ yếu đuối, tội lỗi, rất cần đến Đức Mẹ để đón nhận ơn Chúa cứu độ.

4.

Thực sự là như vậy. Giữa đám đông những người tội lỗi, tôi thấy mình được Chúa xót thương, nhờ Đức Mẹ cầu bầu chở che, nâng đỡ.

Từ đó, tôi hiểu, sống đơn sơ tha thiết với Đức Mẹ chủ yếu là hãy biết đón nhận tình thương của Mẹ.

5.

Nghĩa là đừng quá lo lắng mình phải làm gì cho Mẹ, mà hãy quan tâm đón nhận những gì Mẹ dành cho tôi.

6.

Riêng tôi, biết đón nhận nơi Mẹ được thực hiện bằng nhiều cách.

Có lúc là giơ tay ra về phía Mẹ.

Có lúc là nắm lấy tay Mẹ.

Có lúc là ôm chặt lấy Mẹ.

7.

Vì rất yếu đuối, nên tôi thường ôm chặt lấy Mẹ.

Khi tôi ôm chặt lấy Mẹ, tôi đã đón nhận được rất nhiều điều có sức giúp tôi thoát khỏi những gian nan phần hồn phần xác.

8.

Trong tâm tình đơn sơ tha thiết, Đức Mẹ hay dạy tôi về sám hối. Để dạy tôi về sám hối, có lúc chính Đức Mẹ cùng sám hối với tôi.

9.

Trong sám hối, Mẹ hay dạy tôi hãy nhìn vào máu Chúa Giêsu và nước mắt của Mẹ. Lúc đó, tôi cảm nhận thấy rất rõ sám hối là việc hết sức cần thiết, để cứu tình hình hiện nay.

10.

Sẽ là một lựa chọn sai đầy nguy hiểm, nếu lúc này chúng ta tránh né sám hối, và thay vào đó là những việc đạo đức khác, không hợp với thánh ý Chúa.

11.

Tôi có cảm tưởng là nhiều đồng bào Việt Nam thuộc nhiều tín ngưỡng cũng đang ý thức điều đó. Sám hối đang trở thành dấu ấn của ơn cứu độ.

12.

Hiện giờ, thời sự cho thấy những gian nan phần xác phần hồn đang càng ngày càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm, càng thêm bất ngờ.

13.

Trong một tình hình bất ổn như vậy, Chúa giàu lòng thương xót đang kêu gọi các con cái Chúa hãy chạy lại với Đức Mẹ.

14.

Sống đơn sơ tha thiết với Đức Mẹ đối với tôi, chủ yếu là nhờ Mẹ mà sửa mình, mà trở về với Chúa, mọi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

15.

Thực vậy, Mẹ luôn dạy tôi sống vâng phục thánh ý Chúa, tuân giữ những gì mình đã tuyên hứa với Chúa trước mặt Hội Thánh.

16.

Có Đức Mẹ ở bên mình trong bầu khí đơn sơ tha thiết, đó là hạnh phúc cao quý, tôi phải bảo vệ bằng cầu nguyện và tỉnh thức.

17.

Nếu chẳng may có lúc hạnh phúc đó bị yếu đi hay bị mất, thì tôi rất cần sám hối xin ơn trở về. Đức Mẹ chẳng bao giờ từ chối ơn đó với đứa con yêu của Mẹ.

18.

Có Đức Mẹ ở bên mình, tôi xác tín tôi có thể sinh lợi ích cho nhiều người khác, cho Hội Thánh, cho quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi.

19.

Đến muôn đời, tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi được là con của Đức Mẹ.

Long Xuyên, ngày 13.3.2021

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com