Thứ Ba, 29 Tháng Mười Hai, 2020 00:00
MỪNG TẾT VỚI TÂM TÌNH VÂNG PHỤC THÁNH Ý CHÚA - GB. Bùi Tuần

1.

Tôi sắp vào tuổi 95. Cuộc đời 95 tuổi là một thời gian tương đối dài. Thời gian dài đó đã dạy tôi một điều quan trọng, đó là: Tôi không làm chủ thời gian. Không ai làm chủ thời gian. Chỉ Chúa mới làm chủ thời gian.

2.

Tôi xin vắn tắt.

Tôi thụ phong linh mục ở nơi và trong ngày giờ, xóa bỏ mọi trang trọng, mà tôi cũng như các Bề trên của tôi đã không ngờ trước. Coi như bi đát.

3.

Tôi thụ phong Giám mục ở nơi và trong ngày giờ bất ổn, mà chính các Bề trên của tôi cũng như tôi, đã phải thay đổi vào giờ chót. Coi như buồn thảm.

4.

Cả hai lễ thụ phong đó đã rất đơn giản. Đức Mẹ gỡ bỏ khỏi tâm trí tôi bất cứ lo toan nào không phải thánh ý Chúa, Đức Mẹ dạy:

Hãy vâng phục thánh ý Chúa.

Thánh ý Chúa sẽ được báo cho tôi vào lúc Chúa muốn.

Phải sắn sàng từ bỏ ý riêng, để vâng phục thánh ý Chúa. Thực sự vâng phục thánh ý Chúa đã đem lại cho tôi sự bình an.

5.

Những điều trên đây Đức Mẹ dạy tôi trong hai lễ thụ phong, vẫn tiếp tục được nhắc lại trong tôi cho tới bây giờ.

6.

Bây giờ hơn lúc nào hết. Đức Mẹ khuyên tôi hãy vâng phục thánh ý Chúa, và cũng nhắc cho mọi con cái Mẹ hãy vâng phục thánh ý Chúa.

7.

Có một chi tiết mới, mà Đức Mẹ khuyên tôi lúc này, đó là hãy vâng phục thánh ý Chúa, như thánh Giuse xưa.

Xưa, thánh Giuse được thiên thần báo mộng là hãy mang Hài nhi Giêsu và Mẹ của Ngài trốn sang Ai Cập. Thánh Gisuse đã nhận ra đó là thánh ý Chúa. Ngài đã thực hiện đúng, cho dù việc làm đó dưới con mắt người phàm thì coi như kẻ thua kém.

8.

Sau một thời gian ở Ai Cập, thánh Giuse lại được thiên thần báo mộng là hãy đưa Hài nhi Giêsu và Mẹ của Ngài về quê cũ. Nhưng hãy trở về không theo đường thẳng, mà theo đường vòng, vẫn như kẻ trốn tránh.

Thánh Giuse đã thực hiện đúng. Ngài cho đó là thánh ý Chúa.

9.

Suốt thời gian dài tại Nagiaret, thánh Giuse luôn sống thầm lặng, lao động vất vả, hòa mình vào cuộc sống những kẻ nghèo. Ngài coi đó là thánh ý Chúa.

10.

Thánh ý Chúa là cứu người ta theo con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, như chính Chúa Giêsu đã nói rõ tại vườn cây Dầu xưa:

“Lạy Cha, nếu có thể, thì xin cho con khỏi uống chén đắng này, Nhưng xin đường theo ý con. Mà chỉ theo ý Cha thôi.”

11.

Lúc này hơn bao giờ hết, tôi nhìn thấy rất rõ tương lai chúng ta sẽ có nhiều chén đắng. Đó là một thử thách lớn.

Nhưng hãy vững tin: “Những ai vâng phục thánh ý Chúa Cha sẽ được cứu rỗi.”

12.

Riêng tôi, tôi xác tín: Vâng phục thánh ý Chúa là việc không dễ dàng.

Nên, từng giờ, từng phút, từng giây, tôi xin Chúa thương tha thứ cho tôi vì biết bao lần đã không vâng phục thánh ý Chúa.

Đồng thời xin Chúa thương ban ơn giúp sức cho tôi biết ngoan ngoãn vâng phục thánh ý Chúa Cha, ngay chỉ trong giây phút hiện tại mà thôi.

13.

Với tâm tình trên đây, tôi xin thân ái cầu chưc cho mọi người một mùa Tết, sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa, như thánh Giuse.

14.

Thánh Giuse là con người bén nhạy, có ơn phân định trong từng tình hình cụ thể. Xin Chúa thương cho chúng ta được phần nào như Ngài. Hội thánh tại Việt Nam đang rất cần những người như thế.

15.

Thánh Giuse đang âm thầm đào tạo nên những người bén nhạy, biết phân định trong hoàn cảnh cụ thể tại Việt Nam hôm nay. Hãy cộng tác với Ngài. Hãy cảm tạ Ngài.

16.

Tình hình là rất nghiêm trọng. Xin thánh Giuse thương che chở con cái Chúa. Nhất là xin Ngài thương giúp chúng ta nên những người biết vâng phục thánh ý Chúa.

“Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.

Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.”

Long Xuyên, ngày 29.12.2020

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com