Thứ Ba, 01 Tháng Mười Hai, 2020 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI THẤY TRƯỚC - GB. Bùi Tuần

1.

Mấy ngày nay, Đức Mẹ tha thiết dạy tôi điều này: “Thấy trước là đạo đức,

Thấy trước là khôn ngoan,

Thấy trước là cứu mình và cứu người khác.”

2.

Hãy thấy trước những cái được và cái mất. Chúa phán: “Nếu người ta được cả thế gian, mà phải thiệt mất linh hồn mình, thì còn được lợi gì.” (Mt 16,26).

Lời Chúa phán trên đây cảnh báo tôi rất nhiều. 

3.

Tình hình lúc này là rất phức tạp.

Nếu tôi bỏ cầu nguyện, lao mình vào hoạt động, thì rất có thể tôi được tiếng là nhiệt thành, nhưng lại xa Chúa, không chừng mất Chúa. Thế là cái mất sẽ quá nhiều, mà cái được sẽ quá ít. Tôi cần thấy trước điều đó.

Tình hình lúc này là rất ồn ào.

Nếu tôi tĩnh tâm, mà tâm không tĩnh, để hồn mình thành một thứ chợ trời, thì được thì ít, mà hại thì nhiều. Tôi cần thấy trước điều đó.

4.

Tình hình lúc này là rất đa dạng.

Nếu tôi ôm vào mình những việc mà giáo dân làm được, rồi bỏ suy nghĩ, cầu nguyện, thì cái tôi được sẽ quá ít, mà cái tôi mất sẽ quá nhiều. Tôi cần thấy trước điều đó.

5.

Tình hình lúc này có những bất ngờ khủng khiếp.

Nếu tôi cứ nhởn nhơ với những chương trình cố định, rồi tự hào cho mình là nhìn xa thấy rộng, thì cái tôi được có thể chỉ là số không, mà cái tôi mất sẽ không bao giờ lấy lại được. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

6.

Tình hình lúc này có nhiều thách đố.

Nếu tôi cứ tưởng mở Đạo là mở rộng đất đai, xây nhiều cơ sở, tổ chức nhiều ban bệ, phô trương những con số, thì chắc chắn cái tôi được sẽ rất ít, mà cái tôi phải mất ắt sẽ khôn lường. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

7.

Tình hình lúc này có nhiều cạnh tranh.

Nếu tôi tưởng rao giảng Tin Mừng là khoe Đạo mình có nhiều ngôi sao sáng hơn bất cứ tôn giáo nào khác, thì chắc chắn tôi sẽ tự tạo ra cho bản thân tôi và Đạo của tôi rất nhiều bất lợi. Lợi thì không rõ, mà hại thì rải khắp. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

8.

Tình hình lúc này đòi đối thoại.

Nếu tôi tưởng giới thiệu Đạo Chúa là giới thiệu một cộng đoàn chuyên vâng lời giáo quyền, thì người ta sẽ dễ nhìn hàng giáo sĩ với nhiều bất lợi. Nếu chẳng may giáo sĩ nào lại tự quả quyết ý mình là ý Chúa, buộc mọi người phải vâng, chứ không chấp nhận đối thoại, thì lợi sẽ không thấy, còn hại thì rất nặng nề. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

9.

Tình hình hiện nay có nhiều bí ẩn.

Bề mặt thì phẳng lặng. Nhưng dưới sâu có những sóng ngầm đầy chất chống đối. Nếu chỉ khoe bề mặt đó, mà không để ý đến bề sâu, thì sẽ rất dại dột. Cái lợi thì ít cái hại thì nhiều. Tôi cần phải thấy trước điều đó.

10.

Thấy trước mấy điều trên đây là việc quan trọng, nhưng không luôn dễ.

Riêng tôi, nhờ Đức Mẹ, thấy trước là như nhìn thấy, là như ngửi thấy, là như chạm tới.

11.

Đức Mẹ giúp tôi gặp Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và lắng nghe Chúa Giêsu.

Tôi thấy: “Được cả thế gian, mà mất linh hồn, thì lợi sẽ không có, mà hại thì vô cùng khủng khiếp.”

12.

Thấy trước như vậy, và tôi coi đó mới là đạo đức, mới là khôn ngoan, mới là cứu mình và cứu người khác.

13.

Nếu thấy trước như vậy là một cái nhìn tiên tri, thì tôi hết lòng cảm tạ Chúa, vì cái nhìn tiên tri đó đang được Chúa ban cho nhiều người tại Việt Nam hôm nay.

Tôi học được nơi họ rất nhiều.

14.

Họ cho tôi thấy: Nếu không tỉnh thức, tương lai Hội Thánh tại Việt Nam sẽ mất rất nhiều.

Không tỉnh thức là không thấy trước. Không thấy trước vì không muốn thấy trước, không chịu thấy trước.

15.

Thực sự, thấy trước sẽ rất buồn. Vì thế, mà trốn tránh thấy trước. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần thấy trước, để cứu mình và cứu người khác.

16.

Lúc này, tôi đang thấy trước tình trạng sa sút của tôi. Nên tôi bám chặt lấy Đức Mẹ.

Đức Mẹ luôn cúi xuống, để nhìn tôi, để cứu tôi, để an ủi tôi.

Đức Mẹ cho tôi cái nhìn của Mẹ, hơi thở của Mẹ, mùi thơm của Mẹ.

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, Đức Mẹ là Mẹ yêu dấu của tôi.

Long Xuyên, ngày 30.11.2020

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com