Thứ Sáu, 02 Tháng Mười, 2020 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI NÓI LỜI “LẠY CHÚA, NÀY CON ĐÂY” - GB. Bùi Tuần

1.

Đời sống lúc này ồn ào khác thường, tôi rất mệt mỏi. Đức Mẹ ở bên tôi. Mẹ dịu dàng khuyên tôi: Hãy đặt mình trước mặt Chúa. Nếu Chúa gọi, thì hãy thưa: “Lạy Chúa, này con đây”.

Tôi đã làm như Mẹ dạy. Thực sự Chúa đã gọi tôi. Và tôi đã thưa: “Lạy Chúa, này con đây”.  

2.
“Lạy Chúa, này con đây”. Tôi nói lời đó từ thẳm sâu tâm hồn tôi. Tôi tập trung tuyệt đối vào Chúa. Nhất là tôi nói trong tâm tình hiệp thông với Đức Mẹ.

Tôi nghe rõ Chúa trả lời tôi về mục đích Chúa đã gọi tôi.  

3.

Mục đích thứ nhất là để giải cứu tôi khỏi tội lỗi.

Chúa cho tôi thấy sự thực thê thảm của tôi, đó là vực thẳm yếu đuối, tội lỗi. Vực thẳm đó sẽ làm hại đời tôi ở đời này và ở đời sau.

Vì thương tôi, nên Chúa gọi tôi. Khi tôi thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, thì Chúa thương ban cho tôi biết đón nhận tình xót thương của Chúa.

4.

Biết đón nhận tình yêu thương xót của Chúa, là biết đón nhận sự Chúa thứ tha.

Được Chúa tha thứ, đó là được giải cứu khỏi hình phạt xa Chúa, phải mất Chúa.

5.

Đối với tôi, được Chúa gọi và được thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, không bao giờ có nghĩa là tôi được gọi để giữ chức nọ, được nắm quyền kia. Nhưng chủ yếu là để đón nhận ơn tha thứ, ơn được giải cứu khỏi vực thẳm yếu đuối, tội lỗi.

6.

Khi hiểu được mục đích Chúa gọi tôi, và hiểu lời thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, là để tôi đón nhận ơn tha thứ, thì tôi thấy tâm hồn tôi được một sự bình an lạ lùng, tràn đầy tâm tình cảm tạ khiêm cung. Đó là một niềm vui thiêng liêng về ơn gọi của tôi.

 7.

Thêm vào niềm vui đó là nhận thức về mục đích thứ hai Chúa gọi tôi và tôi thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, đó là tôi được gọi để sống với cộng đoàn, cho cộng đoàn và vì cộng đoàn. Cộng đoàn là dân Chúa theo nghĩa rộng nhất.

Thực vậy, với lời: “Lạy Chúa, này con đây”, tôi hiểu Chúa gọi tôi, để trở nên người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết cung cấp lương thực cho cộng đoàn, đúng cách, đúng lúc, như Chúa Giêsu đã phán xưa: “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan?” (Mt 24,45).

8.

Như vậy, dù ở địa vị nào, tôi không bao giờ dám nghĩ mình được gọi và mình thưa: “Lạy Chúa, này con đây”, là để cai trị cộng đoàn, mà là để phục vụ cộng đoàn. Chúa phán:  “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.”    (Mt 20, 26-27). 

9.

Chỉ nhận thức như thế mới làm cho tôi được gọi là muối và là ánh sáng cho trần gian, như lời Chúa Giêsu đã phán xưa: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian." (Mt 5,13-14).

Phục vụ cộng đoàn, như người đầy tớ, đó là nhận thức mà Đức Mẹ khuyên tôi phải có, khi nói lời: “Lạy Chúa, này con đây”, đó là niềm vui thiêng liêng về ơn gọi của tôi.

10.

Thêm vào đó, còn là nhận thức về mục đích thứ ba Chúa gọi tôi và tôi thưa “Lạy Chúa, này con đây”, đó là tôi được gọi để sống vâng phục thánh ý Chúa. Để biết thánh ý Chúa thì phải rất tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng.

11.

Thí dụ, tôi sẽ chết lúc nào, ở đâu, cách nào, thì chỉ Chúa biết, chứ tôi đâu có biết, mà chết trong thánh ý Chúa mới là hết sức quan trọng.

12.

Tới đây, tôi sực nhớ tới lời Chúa Giêsu phán xưa về những người giàu sang mà tự hào về sự giàu sang của mình. Chúa phán: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” (Mt 19,24). Nhưng tôi sẽ rất sai, nếu tôi vin vào lời đó để kết án mọi kẻ giàu có. Thực sự có những người giàu mà tốt. Cũng như có những người nghèo mà xấu. Ai tốt ai xấu, thì chỉ có Chúa biết rõ mà thôi.

13.

Với nhận thức trên đây, tôi phải coi thánh ý Chúa về sự xét đoán xấu cho kẻ khác là một lựa chọn tự sát chính mình. Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán (Mt 7, 4).

14.

Tiền bạc có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được nước Thiên đàng, trái lại nó còn có thể cản lối vào Thiên đàng. Nhưng nhiều khi nó cũng là phương tiện cần thiết, để thực thi từ thiện bác ái. Điều quan trọng tôi cần nhớ là đừng bao giờ để đồng tiền sai khiến.

15.

Để kết, tôi xin hết lòng cảm tạ Đức Mẹ vì đã và đang ở bên tôi, để nhắc nhở cho tôi lời: “Lạy Chúa, này con đây”.

Tôi nói lời đó từng ngày, từng giờ, từng phút, với tâm tình phó thác nơi lòng Chúa xót thương, và với tâm tình yêu thương đối với mọi người.

Tôi cũng sẽ chết với lời: “Lạy Chúa, này con đây”. Tôi tin Chúa sẽ ôm lấy tôi. Alleluia.

 

    Long Xuyên, ngày 30.9.2020

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com