Thứ Sáu, 25 Tháng Chín, 2020 00:00
ĐỨC MẸ GIÚP TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN - GB. Bùi Tuần

Nhân lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu
 

1.

Sắp đến lễ Kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.Tôi xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi nên học điều gì nơi thánh nữ thành Lisieux.

Với một cách đơn sơ nhẹ nhàng, Đức Mẹ soi sáng cho tôi là hãy học nơi người nữ tu trẻ tuổi đó cách trở nên người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa.

2.

Rồi, Đức Mẹ cắt nghĩa cho tôi thế nào là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan bằng chính lời của Chúa.

Chúa Giêsu dạy: “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?” (Mt 24,45).   

3.

Với lời Chúa trên đây, Đức Mẹ cho tôi hiểu thánh nữ Têrêsa thành Lisieux là người Chúa đã đặt lên coi sóc một nhóm nhỏ nhà Tập của Tu viện Dòng Kín.

Thánh nữ đã cấp phát lương thực cho nhóm tập sinh nhỏ. Lương thực đó là yêu mến Lời Chúa, yêu mến chính Chúa, yêu mến Đức Mẹ, để từ đó biết yêu thương mọi người.

4.

Thánh nữ đề cao lòng mến, nhấn mạnh đến tình yêu. “Trong trái tim Hội thánh, em sẽ là tình yêu”. Đức tin cần để khởi đầu và hỗ trợ cho Đức mến.

5.

Không nói ra, thánh nữ đã cùng quan điểm với thánh Phaolô:

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để

chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.” (1Cr 13,1-3)

6.

Tất cả con người của thánh nữ Têrêsa là YÊU. Suốt cuộc đời thánh nữ Têrêsa cũng chỉ là YÊU.

Như vậy, thánh nữ thành Lisieux đã trở thành người đầy tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa. Thánh nữ Têrêsa đã được Chúa dùng để nêu gương cho mọi người, cách riêng cho những người Chúa đặt lên để coi sóc đoàn chiên của Chúa.

 7.

Tôi là người Chúa đặt lên coi sóc đoàn chiên Chúa. Nên Đức Mẹ dạy tôi hãy nhìn gương thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, mà phục vụ đoàn chiên.

Tôi hết lòng muốn bắt chước. Nhưng bắt chước YÊU như thánh nữ thì đâu có dễ. Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi. Đức Mẹ dạy tôi cũng hãy

 noi gương thánh nữ.

Thánh nữ YÊU trong những việc rất nhỏ.

Thánh nữ YÊU trong cả những va chạm.

Thánh nữ YÊU cả trong mọi ước muốn.

8.

Mỗi lần đến Lisieux, tuy mắt tôi không nhìn thấy thánh nữ, nhưng tôi cảm thấy sâu sắc tôi được thánh nữ đón tiếp ân cần với tấm lòng yêu thương dạt dào. Và như vậy làm sao tôi có thể quên được thánh nữ.

9.

Khi tôi làm luận án để lấy bằng Tiến sĩ Triết học tại đại học Fribourg bên Thụy Sĩ, tôi đã chọn đề tài: “Nguồn gốc đau khổ của tình yêu”. Nghĩa là YÊU thì phải khổ. Tôi viết theo các sách nghiên cứu và theo kinh nghiệm bản thân.

Đến khi tôi được tiếp xúc với thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, tôi thấy YÊU thì phải khổ, nhưng khổ vì YÊU là điều cao quý. Thánh Têrêsa đã chịu nhiều đau khổ cả phần xác lẫn phần hồn. Nhưng Ngài dấu những khổ đau đó dưới nụ cười thánh thiện.

Cũng như Chúa Giêsu, cũng như Đức Mẹ.

Người đầy tớ trung thành và khôn ngoan, mà Chúa muốn là phải như thế.

10.

Mà để được như thế, tôi rất cần khiêm nhường, xin Chúa giúp.

YÊU là chuyện từ muôn thuở.

YÊU là chuyện vẫn luôn mới.

11.

Thánh nữ Têrêsa hay ôm trong tay tượng Chúa Giêsu treo trên thánh giá. Thánh nữ nhắc cho tôi: “YÊU là như Chúa Giêsu treo trên thánh giá. Hãy xin Chúa Giêsu ban ơn cho chúng ta được bắt chước Chúa”.

12.

Tôi có cảm tưởng là dân Việt Nam

+ Rất nhạy bén với chữ YÊU.

+Rất tự hào với chữ YÊU.

+Rất coi YÊU là một giá trị thiêng liêng.

+Rất lo cho YÊU trở thành một cõi quê hương đời đời.

+Rất coi YÊU là một lĩnh vực có sức lôi cuốn để làm chứng cho tôn giáo.

Chính vì thế, tôi xin thánh Têrêsa thành Lisiux giúp tôi biết sống YÊU, cũng để đáp ứng cho tâm thức dân tộc Việt Nam yêu dấu của tôi.

13.

Lúc này, hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy cộng đoàn dân Chúa rất khao khát lương thực thiêng liêng có chất lương, đó là lòng mến Chúa, lòng yêu thương con người.

Hãy theo gương thánh nữ Têrêsa thành Lisieux đáp ứng lại lòng khao khát đó.

14.

Riêng tôi, tôi coi sự cố gắng cung cấp lòng yêu mến Chúa và yêu người  cho đoàn chiên Chúa là một cách tôi trở về với Chúa. “Một Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Và đó cũng là cách tôi diễn tả lòng biết ơn đối với thánh nữ Têrêsa thành Lisieux. Tôi rất yếu đuối. Nhưng Đức Mẹ luôn ở bên tôi.

    Long Xuyên, ngày 24.9.2020

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com