Thứ Ba, 17 Tháng Sáu, 2014 00:00
Video Thánh Lễ và Diễn Nguyện Mừng Kỷ Niệm 154 Năm Hai Thánh Phê-rô Đoàn Công Quí & Emmanuel Lê Văn Phụng - Ngày 30-31/07/2013

Được tổ chức tại Trung Tâm Hành Hương Giáo Xứ Châu Đốc Ngày 30-31/07/2013

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com