Tổng Hợp
87671 giờ 31 phút trước
LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN TẤN KHOA

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com