Tổng Hợp
Thứ Ba, 03 Tháng Mười, 2023 09:13
Thiếu nhi Giáo xứ Núi Sập vui tết trung thu 2023

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com