5856 giờ 15 phút trước
Chúa nhật XXX Quanh năm A ( Mt 22, 34-40 ) năm 2023

Đức Kitô đang đối diện với những người Biệt phái là những kẻ đối nghịch với ngài. Dường như họ rất vui mừng trước thất bại của những người thuộc phái Saduceô mà Chúa Giêsu đã làm cho câm miệng. Đức Kitô luôn luôn đứng trên lập trường của Kinh Thánh được trao ban cho các Tổ phụ của dân Do thái. Ngài không bày đặt thêm gì cả. Điều quan trọng của hai giới răn này đứng vững chỉ ở sự việc là chúng gồm tóm lại tất cả Kinh Thánh.

Thế nhưng Chúa Giêsu lại giải thích Kinh Thánh bằng cách tỏ cho thấy ý nghĩa căn bản. Ngài đã từng khẳng định, ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật, nhưng để làm cho nên trọn. Làm cho nên trọn, bởi vì chỉ có ngài có thể sống giới luật này trong toàn thể của nó với một sự hoàn hảo đặc biệt. Chính vì thế, ngài có thể trao ban cho chúng ta ý nghĩa của hai giới răn này. Đó là, thánh ý Thiên Chúa, được bày tỏ trong Kinh Thánh, được diễn tả trong hai giới răn này. Thánh ý Thiên Chúa tìm thấy ở đó sự diễn tả quyết định, dứt khoát, đã trao ban ý nghĩa của chúng cho tất cả những hướng dẫn khác của Lề Luật. Nói cách khác, Thiên Chúa là Tình yêu, và chúng ta sẽ bị xét xử trên tình yêu.

Đức Kitô có thể chỉ cho chúng ta cái kết quả đúng đắn của tình yêu Thiên Chúa; đó chính là tình yêu anh em đồng loại. Nếu không, chúng ta chỉ là những kẻ giả hình, giống như các tiến sĩ luật và biệt phái. Ở đây, chúng ta đụng chạm đến một trong những nhân đức đối thần: đó là đức bác ái. Chắc chắn đó là điều khó sống nhất. “ Thế nhưng, như lời thánh Phaolô đã nói, nếu tôi thiếu tình yêu, thì tôi không là gì cả”. Tình yêu trao ban ý nghĩa cho con người: tình yêu được trao ban và được đón nhận.

Ngày nay người ta nói đến tình liên đới, có lẽ từ ngữ bác ái được ưa thích hơn. Chúng ta không thể nào quên sự nghèo túng của một số anh em chúng ta ; tuy nhiên, có một sự nghèo túng nặng nề hơn. Chính Mẹ Têrêxa Calcutta đã nói đến nó, trong khi mẹ bị bao vây bởi sự cùng khổ thê thảm nhất. Mẹ nói rằng, sự nghèo túng lớn lao nhất, chính là không được yêu mến ; và Mẹ còn thêm: chúng ta có thể chịu đựng việc thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không được yêu mến, thì không thể chịu đựng nỗi, bởi vì bấy giờ chúng ta ý thức mình không là gì cả.

Thế giới chúng ta đau khổ vì thiếu tình yêu này, bởi vì chúng ta “ đã không chuyển hướng khỏi những ngẫu tượng”. Con người đã để mình trở thành nô lệ khi tìm kiếm một sự tự do mà nó tin rằng tuyệt đối. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, trong tông huấn Veritas Splendor, nhấn mạnh điều đó. Những giới răn mà Đức Kitô chú giải trong bài Phúc Âm này, chỉ cho con người con đường sự sống. Thế nhưng, có phải chúng ta không ở trong một xã hội chết chóc hay sao ?-

Đang khi yêu cầu chúng ta sống trọn vẹn những giới răn này, Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo ngài: bước vào trong dòng chuyển tự hiến hoàn toàn, bắt chước và sống lại tình yêu của chính Đức Kitô đã yêu thương cho đến cùng. Thế nhưng, những giới răn này, chúng ta chỉ có thể sống chúng một cách hoàn hảo, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn chúng ta, để đón nhận ơn huệ của Thiên Chúa. Chính nhờ ân sủng mà con tim con người được chữa lành, chính nhờ ơn huệ của Thiên Chúa mà con người đi đến việc yêu mến.

Giới Luật Mới được Đức Kitô công bố không tự bằng lòng nói ra những gì cần phải được làm, nhưng nó cũng trao ban sức mạnh để thực hiện điều đó. Chính chúng ta phải sống cái thời điểm trở về này, trong khi đón nhận Lời Thiên Chúa, Lời đem lại sự sống đời đời.

Cuộc đời người kitô hữu rõ ràng là một vấn đề của tự do. Thử hỏi chúng ta có sẵn sàng để chúng ta hành động bằng Tình Yêu, để trở thành tình yêu, để đáp ứng lại ơn gọi của chúng ta không ?- Thử hỏi chúng ta có sẵn sàng thay đổi điểm tựa để nói như thánh nữ Têrêxa bé nhỏ: “ Ơn gọi của tôi, chính là tình yêu » hay không ?-

Và điều đó cần phải được chứng tỏ bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Những việc làm có thể là nhỏ bé, nhưng có giá trị rất lớn lao, bởi vì được thực hiện bằng tình yêu.

Kính mến Thiên Chúa được thể hiện bằng tình yêu anh em. Điều đó cần phải được sống, thực hiện trong đời thường của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com