Thứ Ba, 15 Tháng Tám, 2023 00:00
Chúa nhật XXI Quanh năm A ( Mt 16, 13-19 ) năm 2023

Trong cuộc sống đời thường, chúng ta gặp gỡ rất nhiều người không cùng chia sẻ niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Nhiều người xem ngài như “ một thanh niên tốt lành” đã thực hiện nhiều việc lành trong thời đó. Những người khác thì xem ngài một vị thầy linh đạo, nhưng không quan tâm gì đến cuộc sống hiện đại.

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn trao ban cho chúng ta một nhiệt tình truyền giáo mới: ngài muốn làm cho chúng ta có khả năng dám tuyên xưng đức tin của chúng ta.

“ Đối các con, Thầy là ai ?-“ Câu hỏi của Chúa Giêsu đặt cho chúng ta một song đoạn luận. Một đàng, chúng ta được mời gọi tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào ngài.

 Đàng khác, chúng ta biết rất rõ rằng, đức tin vào Chúa Giêsu của chúng ta không phải là “ một gói nhỏ” không thể thay đổi, và được buộc lại kỹ càng giao lại cho người khác.

 Ngược lại, nó là một thực tại hoàn toàn phải sống, phải trải qua những vấn nạn, những nghi ngờ, những điểm yếu. Nó bị đối chất với những «  trái gió trở trời » của thế giới chung quanh chúng ta. Như thế, làm thế nào dám công bố điều gì chưa hoàn thành ?- Thế nhưng, làm thế nào xây dựng đức tin của Giáo Hội, của chúng ta, mà không công bố nó ra cho được ?-

Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta với những sự nghèo khó của ngài ; ngài mời gọi chúng ta xây dựng niềm xác tín của chúng ta đang khi đi theo bước chân của ngài.

Đối với Chúa Giêsu, niềm tin vào ngài trước hết là một sự lên đường, một con đường. Ngài ở giữa chúng ta. Ngài vượt qua trước chúng ta; chúng ta đi theo ngài. Đi theo Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành những người hành hương.

Trong hàng ngũ các môn đệ, tất cả không cùng ở một điểm. Một số người đứng đầu, một số khác thì xa hơn. Trên đường đi, một vài người thụt lùi, vất vả mệt nhọc, và những người khác thì rảo bước để vượt qua nhóm. Trong Phúc Âm đã có những cuộc tuyên xưng đức tin rất khác nhau. Một số người nhìn nơi Đấng mà họ đi theo là một vị tiên tri, những người khác lại cho là Đấng Cứu Thế hay vua của Đất Nước Israel. Một vài người nhận ra Con Thiên Chúa, và chỉ có một thiểu số rất nhỏ làm chứng về sự Sống lại của ngài.

Tuy nhiên, tất cả những người đi theo này đã bắt đầu tin tưởng. Họ có đức tin, ngay cả khi có những người mới bắt đầu, đôi khi có những cuộc tháo lui ngoạn mục. Chúng ta hãy nhớ lại trường hợp của Phêrô, của các con ông Giêbêđê hay của Giuda. Cho đến cuối đời Chúa Giêsu, những người ngư phủ đáng thương của miền Galilêa đã không hiểu gì nhiều về mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Và tuy nhiên, họ có đức tin trong mức độ mà họ yêu mến Chúa Giêsu, đến nỗi họ lên đường bước theo ngài. Đức tin đến đang khi bước đi, giống như sự ngon miệng sẽ đến đang khi ăn. Truyền giáo cũng giống như thế.

Chúa Giêsu xây dựng Giáo Hội như một dây leo núi. Ngài đặt Simon đứng đầu đoàn người leo núi, mặc dù có những thụt lùi của ông. Trong đoàn người leo núi tận cuối tầm nhìn là Giáo Hội, sợi dây cáp nối liền các tín hữu với nhau là sự tin tưởng vào các chứng nhân. Các môn đệ phải là những người đầu tiên tin cậy, trước hết là vào Gioan Tẩy Giả đã chỉ cho thấy Con Chiên Thiên Chúa, và nhất là vào chính Chúa Giêsu, chứng nhân duy nhất của mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta chỉ đến với Thiên Chúa qua sự tin cậy nơi các chứng nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể tin mà không có cộng đoàn, không có Giáo Hội.

Bản văn kinh thánh nói : Chúa Giêsu Kitô cho biết, chúng ta đã là Giáo Hội. Truyền Thống, từ thế hệ này sang thế hệ khác, chiếu dọi điều đó cho chúng ta, là Giáo Hội. Nơi cộng đoàn mà chúng ta mừng ngài cũng là Giáo Hội. Từ cái nguồn thuộc về Giáo hội này, chúng ta rút ra những nền tảng của việc chúng ta liên kết với Đức Kitô hằng sống. Và sự liên kết của chúng ta được diễn tả trong sự dấn thân của chúng ta ở giữa cộng đoàn các tín hữu, như là một ánh sáng trong đêm tối.

Giáo Hội, là cộng đoàn những tín hữu, được xây dựng nên để truyền giáo. Nó là “ giá đèn” để soi chiếu cả nhà, nghĩa là toàn thể vũ trụ ; nó là “ thành phố được đặt trên núi”. Ngay cả khi chúng ta chỉ là một ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, chúng ta chỉ hiện hữu vì cái đêm vô tận này của thế giới, để trở thành ánh sáng trong bóng tối. Chính vì thế mà, “ công bố đức tin” và “ sống đức tin của mình ” cũng chỉ là và chính là một việc mà thôi.

Tụ họp với nhau để cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta tăng cường sự gắn bó của chúng ta với Đấng kế vị thánh Phêrô, Giám mục của chúng ta và tất cả những ai có trách nhiệm đối với Dân Chúa. Bên kia Đức Kitô mà chúng ta đi theo, ở đây chúng ta học liên kết với Chúa Cha của Đức Kitô, và để Chúa Thánh Thần nói trong chúng ta. Chớ gì việc cử hành bí tích Thánh Thể của chúng ta liên kết chúng ta trong một thân thể duy nhất, để dám tuyên bố cho thế giới: “ Đức Giêsu Kitô là Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất”.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com