Thứ Tư, 02 Tháng Tám, 2023 00:00
Chúa nhật XVIII Quanh năm A ( Mt 14, 13-21 ) năm 2023

Qua phép lạ biến bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi khoảng năm ngàn người trong hoang địa, chúng ta có dịp chiêm ngưởng Thiên Chúa, là Đấng sinh dưỡng chúng ta, hiện thân qua con người của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.

Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta cầu nguyện: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha. Ngài muốn chúng ta xin ngài của ăn thức uống. Đang khi trao ban cho chúng ta của nuôi thân xác, ngài muốn được nhìn nhận trước hết như là Đấng cung ứng cho đời sống chúng ta, thậm chí ngài còn muốn chính là lương thực đó. Ngài tự xưng là Bánh Ban Sự Sống. Ai ăn ngài thì sẽ sống đời đời. Thực tế cho thấy, có một mối dây liên kết giữa luơng thực và tình phụ tử. Nếu Cha là người trao ban cho chúng ta sự sống, thì ngài cũng chính là người chúng ta tin cậy để nhận lãnh lương thực cần thiết để tồn tại trên đời.

Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha cơm bánh không thể thiếu cho thân xác. Đây không phải là của bố thí, không phải lòng bác ái, mà là lương thực hằng ngày bổ sức, để thân xác trở thành một phương tiện phục vụ linh hồn, và phụng sự Thiên Chúa có hiệu quả hơn. Lương thực vật chất được nâng cao phẩm giá. Nó nhấn mạnh mối dây liên kết giữa vật chất và tinh thần nơi chúng ta. Lương thực không bao giờ là mục đích của chính nó. Lương thực luôn luôn được liên kết với một ân huệ cao quý hơn, nhằm một mục đích cao hơn.

Khi làm cho bánh và cá hóa ra nhiều, Đức Kitô từ chối không nhận mình là người cung ứng cho nhân loại những của cải vật chất, để giải thoát chúng ta khỏi những nỗi lo lắng, hay tránh cho chúng ta khỏi phải làm việc vất vả. Trong Phúc Âm, chúng ta thấy ca tụng và biểu dương lao động con người là nguồn sản sinh ra lương thực. Khắp nơi luôn luôn là vấn đề cánh đồng cho mùa màng tương lai của con người nẩy mầm và mọc lên, nhờ vào lao công của người gieo và người gặt, thu hoạch những hạt lúa làm nên cơm bánh.

Chúng ta cầu xin có bánh mỗi ngày và chỉ cho ngày hôm nay. Đó là một cách tế nhị để chúng ta nhớ lại sự tùy thuộc của mình đối với Thiên Chúa. Nó giúp chúng ta nhớ đến sự Quan Phòng phụ tử của ngài đối với chúng ta. Điều Chúa muốn làm chúng ta hiểu, chính là, dù là hoa quả của lao công khó nhọc của chúng ta, cơm bánh vẫn luôn luôn là một ơn huệ do ngài trao ban. Ở đây không có vấn đề tích trữ, dự phòng; bởi vì đó là dấu chứng của sự hồ nghi, ngờ vực lòng tốt và quyền năng của Thiên Chúa.

Sự cân bằng giữa nỗ lực cá nhân và sự trông cậy là một trong những khía cạnh của sự phó thác vào Chúa Quan Phòng mà chúng ta phải sống, nếu chúng ta muốn là môn đệ của Đức Kitô. Đó là sự nghèo khó của tâm hồn. Đó là ý chí không bao giờ muốn dự trữ, không bao giờ tự cho mình đầy đủ, cả vật chất lẫn tinh thần.

Sẽ là thiếu sót một cái gì chính yếu trong sự tín thác vào Chúa Cha, nếu chúng ta chỉ cầu xin lương thực cho chúng ta mà thôi. Chúng ta cũng phải để ý mình là những người quản lý của Chúa Quan Phòng đối với anh em chúng ta. Sự công bình, trong những tương giao xã hội là một bổn phận nghiêm khắc. Không phải là bố thí. Khi chúng ta chia sẻ cơm bánh mà Thiên Chúa trao ban, thì sự công bình làm chúng ta trở thành sự an bài hằng ngày của Thiên Chúa đối với những người được ủy thác cho chúng ta.

Điều quan trọng hơn hết là, cầu xin Chúa Cha lương thực mỗi ngày, chính là dấn thân tìm kiếm và gặp thấy thánh ý ngài. Ai lấy thánh ý Chúa làm lương thực hằng ngày, như chính Chúa Giêsu, thì tìm gặp được chính bản thân mình, và mở ra, nơi mình cũng như nơi anh em, con đường của Tình Yêu. Con đường của Thiên Chúa cứu độ.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com