Thứ Sáu, 09 Tháng Sáu, 2023 00:00
Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô A ( Ga 6, 51-58 ) năm 2023


Bí tích Thánh Thể rất là đắt giá với Chúa Giêsu.

Chúng ta dễ dàng hình dung ra cái bối cảnh của việc loan báo Bí tích Thánh Thể.

Với những người Do thái đang sửng sốt kinh ngạc, Chúa Giêsu khẳng định: “ Bánh Ta sẽ trao ban, chính là Thịt Ta được trao ban để cho thế gian được sống… Nếu anh em không ăn thịt Con Người, nếu anh em không uống máu Con Người, thì anh em sẽ không có sự sống trong anh em”. Điều hiển nhiên là, để uống máu, thì máu phải đổ ra. Như thế, Thánh Thể là Thịt được trao ban, và máu đổ ra. Những lời phát biểu này trùng hợp với những lời trong bữa tiệc sau cùng: “ Này là mình Thầy bị nộp vì các con… Này là máu Thầy đã đổ ra”.

Thánh Thể, thân xác bị trao nộp và máu đổ ra, dẫn đưa người tín hữu đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là kết quả của cuộc Khổ Nạn của Chúa.

Từ đó mà thánh Phaolô có những lời sau đây: “ Mỗi lần anh em ăn bánh này, và uống chén này, là anh em loan báo cái chết của Chúa”. Anh em loan báo cái chết của Chúa như hoa trái loan báo cho biết thân cây mà, từ đó, nó được gặt hái. Chính qua cái chết của ngài, thân xác được trao ban và máu đổ ra, mà Chúa Giêsu trở nên Bánh Ban Sự Sống.

Rõ ràng là Bánh Ban Sự Sống này đòi Chúa Giêsu phải trá giá rất đắt. Ngài đã trá giá bằng chính mạng sống của mình. Bởi vì, sẽ không có Thánh Thể, nếu Chúa Giêsu không chết. Bởi vì ngài đã trao ban mạng sống của mình, Chúa Giêsu có thể trao ban cho chúng ta Bánh Hằng Sống là Thân Thể của ngài.

Nếu thật sự Thánh Thể đòi Chúa Giêsu phải trả giá đắt, thì điều đó đem đến một hiệu quả độc đáo và đặc biệt cho người tín hữu khi rước lấy Thân Thể của Đức Kitô. Người đó phải càng ngày càng ý thức hơn về tình yêu Thiên Chúa mà bánh này là bằng chứng sống động.

Khi nói về cơm bánh trong những bữa ăn hằng ngày mà chúng ta ăn dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng ta có thể ăn mà không nghĩ đến hạt thóc được gặt, được nghiền nát, được xay thành bột phải chịu đựng tất cả mọi thứ bạo lực. Thế nhưng, khi chúng ta dùng Bánh là Thân Thể của Đức Kitô, sẽ rất không thích hợp khi hưởng dùng mà không nghĩ đến quà tặng quý báu của Chúa Giêsu trên thập giá.

Một hệ quả khác của cái giá của Thánh Thể, đó là người rước lễ phải loan báo cái chết của Chúa bằng chính đời sống của mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điều đó với tín hữu thành Corintô rằng: “ Mỗi lần anh em ăn bánh này… anh em loan báo cái chết của Chúa”. Thánh Tông Đồ đã nỗi trận lôi đình với họ về cái cách gây gương mù, gương xấu, khi cử hành nghi thức Bẻ Bánh, tức cử hành Thánh Thể.

Chúng ta biết rằng, vào thời đó, người ta cử hành Thánh Thể trong một bữa ăn bình thường. Mà những người ở Corintô đã đưa vào đó một sự rối loạn: kiếm chuyện và chia rẽ, mỗi người chỉ lo cho chính mình trong bữa ăn, say sưa. Người giàu thì chè chén say sưa, còn người nghèo thì chết đói, và trở thành mục tiêu của sự khinh bỉ cho dân ngoại. Chính vì thế mà thánh Tông đồ nói với họ rằng, đang khi làm như thế, “  thì không phải là anh em dùng bữa ăn của Chúa” Anh em không cử hành Thánh Thể, bởi vì anh em không loan báo cái chết của Chúa. Đúng hơn là anh em sỉ nhục thập giá của Chúa Giêsu. Đức Kitô đã chết để tập họp tất cả mọi người vào trong một Thân Thể, còn anh em, anh em giữ lấy những sự chia rẽ; Chúa Giêsu đã chết để tiêu diệt sự bất công và bất bình đẳng, còn anh em thì lại nuôi sống trong sự bất công và khinh bỉ.

Vì thế, Bánh Hằng Sống mà chúng ta dùng là một thứ bánh đòi hỏi gắt gao: nó đòi chúng ta phải ý thức rằng, đó là một thành quả của cuộc Thương Khó Chúa Giêsu; nó đòi cuộc đời chúng ta phải loan báo cái chết của Chúa.

Chúng ta còn nhờ, trong Phúc Am, một ngày nọ, có người hành khất xin Chúa Giêsu chữa lành. Ngài nói với anh ta: “ Anh có tin rằng Ta có thể làm điều đó không ?-“ Trước câu trả lời khẳng định của anh ta, ngài chạm đến mắt anh ta, và nói: “Ngươi tin sao thì được vậy”. Và anh ta đã được chữa lành.

Cũng vậy, khi linh mục chủ tế giới thiệu cho chúng ta Mình Thánh Đức Kitô, và chúng ta thưa Amen, chính là cũng một cử chỉ khẳng định như thế được đề nghị cho chúng ta. Chúng ta có tin rằng, Bánh này có thể nuôi sống chúng ta không ?- Chúng ta có tin rằng, Bánh này trao ban cho chúng ta sự sống đời đời không ?- Chúng ta có tin rằng, Bánh này sẽ làm cho chúng ta sống lại sau cái chết không ?- Và chúng ta có nhớ rằng, Bánh này mời gọi và đòi hỏi chúng ta phải loan báo Tin Mừng Ơn Cứu Độ của Chúa cho những người chung quanh của chúng ta hay không ?-.

Khi thưa: Amen. Nghĩa là thưa có. Thì bấy giờ, tất cả sẽ xảy ra theo như mức độ đức tin của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com