Thứ Ba, 30 Tháng Năm, 2023 00:00
Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi A ( Ga 3, 16-18 ) năm 2023

Tham dự thánh lễ mỗi ngày chúa nhật, chúng ta được mời tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Đó là một việc làm quan trọng. Thực hiện một cách nghiêm túc. Niềm tin vào Thiên Chúa trao ban ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời chúng ta. Điều quan trọng là biết rõ Thiên Chúa mà chúng ta tin cậy.

Câu hỏi đặt ra là, Thiên Chúa là ai ?- Mỗi năm, lễ Chúa Ba Ngôi đem đến một câu trả lời dựa trên vài bản văn Kinh Thánh.

Trước hết, bài trích sách Xuất Hành trong Cựu Ước trao tặng một dung mạo kỳ diệu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa của chúng ta không phải là một nguyên lý trừu tượng; ngài không phải là một sức mạnh mông lung trong vũ trụ. Ngài là một ngôi vị; ngài là một Ai Đó: một Ai Đó nắm giữ những mối liên hệ với chúng ta. Thiên Chúa mà chúng ta đặt niềm tin được gọi là “ Giavê, là Chúa”. Ngài là một “ Thiên Chúa hiền dịu và có lòng thương xót, chậm nổi giận, đầy tình yêu và trung tín”.

Mỗi một phẩm tính đều rất quan trọng. Chúng ta phải ghi khắc tất cả một cách sâu sắc trong con tim chúng ta, và thường xuyên lặp đi lặp lại: Thiên Chúa hiền dịu… hay thương xót… chậm nỗi giận… trung tín.

Trong thư thứ nhất, thánh Gioan tông đồ tóm tắt tất cả những phẩm tính đó khi nói rất đơn giản là: “Thiên Chúa là tình yêu”. Bởi vì là tình yêu, cho nên Thiên Chúa hiền dịu, ngài hay thương xót, ngài trung tín. Tình yêu là nguồn của tất cả. Tình yêu giải thích tất cả. Chúng ta có thể nói rằng, Thiên Chúa chỉ là tình yêu.

Những bài đọc Tân Ước gởi cho chúng ta thêm những sứ điệp liên quan đến Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta học biết rằng, Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Một Thiên Chúa duy nhất, ba ngôi vị. Đó là một mầu nhiệm, nghĩa là một bày tỏ ( mạc khải ) vượt quá sức chúng ta, chúng ta không thể giải thích một cách thích đáng, rõ ràng; nhưng, chúng ta đón nhận như là một món quà do Thiên Chúa trao ban. Một món quà dành riêng để giúp chúng ta sống và sống dồi dào.

Đôi khi chúng ta nghe thiên hạ nói rằng, tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ít quan trọng thôi. Họ nói rằng, chỉ cần tin vào Thiên Chúa một cách chung chung là đủ.

Đó là một sai lầm. Niềm tin vào một Thiên Chúa, là Cha, Con và Thánh Thần, là một trong những đặc tính đặc trưng của kitô giáo, một trong những sự bày tỏ quan trong nhất được Đức Kitô thực hiện. Không thể nào trở thành kitô hữu mà không tin rằng, Thiên Chúa là Cha chúng ta, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng ta, và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con.

Một số người cũng cho rằng, tất cả các tôn giáo đều có giá trị như nhau. Đó là một sai lầm khác. Điều có thực là, các tôn giáo đều có những giá trị và hàm chứa sự thật. Thế nhưng, khi chúng ta nói về một tôn giáo, rồi một tôn giáo khác, thì không bao giờ giống nhau. Các tôn giáo không thể trao đổi lẩn nhau. Điều hoàn toàn độc đáo trong Kitô giáo, chính là niềm tin được tuyên xưng vào một Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần.

Tin vào một Thiên Chúa như thế là một ơn huệ, một quà tặng. Chúng ta có ý thức điều đó không ?- Có thể hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa là Cha chúng ta, với thân thể phục sinh của Chúa Giêsu đã tự hiến mình hoàn toàn cho chúng ta, và với thần khí của Chúa Thánh Thần luôn luôn gìn giữ chúng ta trong mối liên lạc với Chúa Cha và Chúa Con. Đó không phải là một thực tại tầm thường.

Vì thế, hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta hãy mở rộng tất cả con người chúng ta cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cũng hãy biết cảm tạ vì, cùng với tất cả những anh em tín hữu khác, chúng ta có thể tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa không giống với một vị thần nào khác: tin vào một Thiên Chúa hiền lành và hay thương xót, chậm nổi giận, đầy tình yêu thương và trung tín.

Một Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com