Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, 2023 00:00
Chúa nhật XII Quanh năm A ( Mt 10, 26-33 ) năm 2023

Trước những sự bất công, những sự đồi bại và bạo lực dưới đủ mọi hình thức trong thời đại của mình, tiên tri Giêrêmia hiểu rằng, dân tộc của ông đang đi đến chỗ diệt vong. Ông xác tín rằng, trước một đế quốc lân cận đang muốn xâm chiếm nó, dân tộc đồi bại này sẽ không còn động lực, cũng không còn năng lực cần thiết để kháng cự lại.

Bấy giờ tiên tri Giêrêmia đã can đảm đứng lên tố cáo những thái độ tiêu cực trước thảm họa. Tuy nhiên, nếu đặt một người nào đó đối diện với sự thật có thể gây ra những phản ứng bạo lực, thì điều đó còn tồi tệ hơn khi liên quan đến việc đương đầu với một nhóm, một số đông, một dân tộc. Rõ ràng điều đó mau chóng đưa đến bạo lực, hận thù và giết chết, loại trừ.

Nghĩ xấu về người khác luôn luôn là nguy hiểm. Là tiên tri, cũng vậy. Bị khinh bỉ, bị đe dọa, bị loại trừ, tuy nhiên tiên tri Giêrêmia đã kiên quyết khẳng định sự trông cậy vào Thiên Chúa duy nhất và toàn năng.

Trong tất cả mọi thời đại, và ngay cả hôm nay, luôn luôn có những con người can đảm cao giọng, lớn tiếng để báo động. Chẳng han, như: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã không bao giờ sợ hãi loan báo và tố cáo những gì chống lại sự sống và phẩm giá con người. Là một trong những người bênh vực việc tôn trọng sự sống và tình yêu, ngay cả khi ngài không được hiểu, ngay cả khi ngài bị cười nhạo bằng những lời chế giễu, ngài vẫn kiên trì đấu tranh, không mệt mỏi và không ngưng nghỉ. Cho hạnh phúc con người.

Lặp lại lời của tiên tri Giêrêmia, có những lời của Chúa Giêsu trong trang Phúc Âm này: “ Các con đừng sợ !”.

- Chúng ta nhận định rõ ràng rằng, tất cả mọi người là “ hình ảnh của Thiên Chúa” và cần phải được kính trọng;  

- Chúng ta tin rằng, chúng ta phải đấu tranh chống lại tất cả những gì xúc phạm và đàn áp người khác, về tinh thần và thân xác.   

- Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa trông cậy vào chúng ta, để làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, theo thánh ý của Thiên Chúa.   

- Chúng ta nghiêm túc nhìn nhận giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, cần phải được thực hiện. Bất cứ ở đâu. Bất cứ lúc nào. Trên thế giới.

Những điều xác tín trên đây đặt trong chúng ta, một cách nhìn những con người và những biến cố, trong những mối liên hệ giữa những con người với nhau.

Những điều xác tín này giúp chúng ta khẳng định rằng, kinh tế và chính trị phải phục vụ con người, chứ không ngược lại.

Những điều xác tín này đặt trong chúng ta một cách suy nghĩ và một cách sống dứt khoát, cho cách suy nghĩ và cách sống của những người không có niềm tin nào cả.

Sự khác biệt này được tỏ hiện ra nhất là về mặt giáo dục và về những đòi hỏi của cuộc sống gia đình. Chúng ta không “ đồng ý” với “ sự mặc kệ, không can thiệp”, chúng ta cũng không đồng ý với “ sự phóng túng bừa bãi”.

Chúng ta can đảm giữ một khoảng cách với những hình thái tiêu cực, xấu xa. Điều đó làm cho người khác không hiểu chúng ta, bởi vì cách suy nghĩ và cách sống của chúng ta trở thành ý nghĩ xấu của những người tìm kiếm sự dễ dãi, và đôi khi hạ mình cho đến chỗ bất xứng. Đương nhiên, sự chế giễu trở thành vũ khí của họ.

Mà, trở thành ý thức xấu của những người cứ nghĩ mình là những con người tốt, nhất thiết phải gây ra sự gây hấn, thù hận. Kinh nghiệm của tiên tri Giêrêmia và của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta điều đó.

Chúng ta đừng quên câu sau cùng của bài Phúc Âm: “ Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời.”

Thế nhưng, chúng ta cũng đừng quên rằng, Chúa Giêsu đã nói và đã nhắc lại, với chúng ta: “ Các con đừng sợ !”. Bởi vì Thiên Chúa toàn năng, đầy tình yêu thương và quan phòng che chở những người trung tín, phụng sự ngài.

Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm, để trung thành với đức tin của chúng ta. Đức Tin đưa dẫn chúng ta vào hạnh phúc thiên đàng.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com