Thứ Tư, 13 Tháng Chín, 2023 00:00
Chúa nhật XXIV Quanh năm ( Mt 18, 21-35 ) năm 2023

Với dụ ngôn ông chủ quảng đại và người đầy tớ hà khắc, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết tha thứ, tha thứ một cách rộng rãi, và quảng đại, không giới hạn. Thiên Chúa muốn nhìn thấy chúng ta tha thứ, không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Nghĩa là tha thứ không ngừng. Bởi vì chính ngài luôn luôn tha thứ như thế. Chúng ta hãy noi gương ngài. Phải trở nên hoàn thiện giống như ngài.

Thực vậy, sở dĩ Thiên Chúa tha thứ như thế, là vì ngài yêu mến và mong muốn sự sống. Ngài muốn tất cả chúng ta sống. Mà, tha thứ là nguồn của sự sống. Khi sự sống bị ngừng trệ, bế tắc, thương tổn, hay hư hỏng, thì sự tha thứ sẽ phục hồi, làm cho hồi sinh.

Sự tha thứ không những chỉ làm cho người được tha thứ sống, mà những người tha thứ cũng được sống. Chúng ta hãy nhớ đến rất nhiều lần chúng ta đã được tha thứ… và những lần chúng ta đã tha thứ. Những lời và những cử chỉ tha thứ được trao ban hay lãnh nhận đều là những lời và những cử chỉ ban sự sống. Ai yêu sự sống thì biết tha thứ. Ai mong muốn sự sống thì gieo vãi sự tha thứ một cách hào phóng. Từ chối, không tha thứ là kể như đã chết.

Dụ ngôn giúp chúng ta đào sâu về ý nghĩa của sự tha thứ, với nhiều khía cạnh. Dụ ngôn mời gọi chúng ta hãy biết tha thứ một cách rộng rãi, bởi vì chúng ta được Chúa thứ tha một cách rộng rãi. Trong cuộc sống, đã có biết bao lần chúng ta được Thiên Chúa thứ tha. Những lần thứ tha được trao ban một cách dễ dàng, không ty tiện, bủn xỉn, nhưng rất yêu thương. Thiên Chúa ưa thích tha thứ. Ngài rất vui khi thực hiện điều đó. Tuy nhiên, do rất thường được tha thứ một cách rất dễ dàng, cho nên điều đó dễ tạo nên mối nguy hiểm là làm giảm nhẹ sự quan trọng và sự cao quý của sự tha thứ. Thử hỏi, chúng ta sẽ ra thế nào, nếu Thiên Chúa không tha thứ chúng ta như thế ?- Chúng ta sẽ ra sao, nếu Thiên Chúa bủn xỉn trong sự tha thứ ?-

Hơn nữa, chúng ta phải tha thứ, nếu chúng ta muốn được thứ tha. Ai không tha thứ cho anh chị em mình, kể cả kẻ thù, thì không thể chờ mong Thiên Chúa thứ tha. Trong kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin Thiên Chúa tha nợ chúng ta, như chúng ta cũng tha nợ cho những người khác. Chúng ta dám cầu xin Chúa dùng cái mức độ mà chúng ta dùng cho người khác. Chúng ta có ý thức điều chúng ta cầu xin đó không ?- May mắn một điều là, trong vấn đề tha thứ, Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra quảng đại hơn chúng ta mơ ước. Tuy nhiên, lời cầu xin đó rất hợp lý. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như chúng ta đối xử với người khác. Thiên Chúa không thể chấp nhận điều nghịch lý này là, chúng ta luôn luôn được tha thứ, nhưng lại không bao giờ biết tha thứ, hay là, chúng ta đã được tha thứ rất nhiều, nhưng lại tỏ ra hà tiện trong việc tha thứ cho anh em.

Sau cùng, chúng ta dễ có cảm tưởng là, đối với Thiên Chúa, tha thứ là một cử chỉ dễ dàng. Chúng ta đừng tưởng lầm như thế. Chúng ta chỉ có thể hiểu được sự tha thứ của Thiên Chúa khi dám nhìn thẳng vào cây thập giá, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và chết tủi nhục. Sự tha thứ của Thiên Chúa được đánh dấu bằng sự đau khổ của Đấng Cứu Thế. Ngài đã trả một giá rất đắt. Tha thứ rất khó và rất đòi hỏi. Tha thứ là một cuộc phiêu lưu phục sinh: một cuộc phiêu lưu làm tan nát con người trước khi làm cho người tái sinh. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi chúng ta tỏ ra quá chậm trong việc tha thứ.

Dĩ nhiên, để có thể thành thói quen tha thứ, chúng ta cần phải tập dượt. Từng ngày một. Bắt đầu bằng việc tha thứ những xúc phạm nhỏ. Dần dần, trở thành thói quen, chúng ta sẽ mau mắn và dễ dàng tha thứ cho anh em, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, là Đấng mà chúng ta hằng cầu xin đến sửa đổi mọi sự trong ngoài chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com