Thứ Ba, 22 Tháng Tám, 2023 00:00
Chúa nhật XXII Quanh năm A ( Mt 16, 21-27 ) năm 2023

Trong ba bài đọc vừa nghe, chúng ta thấy một câu của thánh Phaolô đáng được chúng ta quan tâm. Thánh tông đồ nói: “ Anh em thân mến, tôi nài xin anh em, vì lượng từ bi của Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm”.

Đối với chúng ta là những người đến tham dự thánh lễ đều đặn, quan tâm đến việc làm vui lòng Thiên Chúa, thì lời giáo huấn này là chính yếu. Nó nhắc chúng ta nhớ rằng, điều làm vui lòng Thiên Chúa và trân trọng ngài thực sự, trước hết không phải là vẽ đẹp của những bài hát, những cử chỉ và những lời cầu nguyện mà chúng ta thực hiện trước mặt ngài trong nhà thờ. Điều làm cho ngài vui lòng thực sự, điều liên kết với ngài và điều ngài đón nhận như là của lễ đẹp lòng ngài, trước hết chính là phẩm chất của đời sống thường ngày của chúng ta.

Chúng ta đừng nghĩ là làm vui lòng Thiên Chúa ở nhà thờ, nếu chúng ta không làm ngài vui lòng từng giờ, từng ngày, từng tuần, trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Nếu nó không được nối kết với một cuộc sống đi tìm thánh ý Thiên Chúa và trong sự quan tâm yêu mến những người chung quanh, thì việc phụng vụ ở nhà thờ sẽ trống rỗng và vô ích.

Rất nhiều lần, các tiên tri Cựu Ước đã tố cáo việc phụng vụ rình rang do dân chúng thực hiện ở Đền Thờ, trong khi hạnh kiểm thì lại tồi tệ:

“ Ta muốn tình yêu, chứ không phải các hy lễ” ( Osée 6,6 ).

“ Hãy đưa ra xa khỏi Ta tiếng động của những bản thánh ca của ngươi…, nhưng chớ gì sự công chính chảy như nước, như một dòng thác không bao giờ cạn kiệt” ( Amos 5,23 ).

“ Hãy ngừng đem đến cho Ta những của lễ vô ích. .. Hãy học biết làm điều thiện, hãy tìm kiếm sự ngay thẳng, cứu giúp những người bị áp bức, hãy công chính với những cô nhi” ( Isaie 1,13. 17 ).

Đó là những bản văn không thể đảo ngược; những bản văn phải được công bố cho đến tận thế; những bản văn phải được đón nhận với tất cả tấm lòng, bởi vì chúng nhắc nhớ sự cần thiết phải sống mỗi ngày trong chân lý, và đừng có đóng kịch trước mặt Thiên Chúa, ở nhà thờ.

Đó là một điều đòi hỏi phải sống trung tín với điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Thường thì thật là khó khăn khi phải thích nghi đời sống với những chờ đợi của Thiên Chúa. Vào thời đại chúng ta, thật là không đơn giản khi không xấu hổ và không trốn tránh khi người ta phải làm chứng đức tin của mình. Việc thờ phụng phải dâng lên trong cuộc sống là một việc thờ phụng thường phải đương đầu với thập giá.

Chúng ta không ngạc nhiên về điều đó. Luôn luôn là như thế, đối với những người muốn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, và làm chứng về ngài. Đối với Đức Kitô cũng thế; và chúng ta là môn đệ của ngài.

Gương của tiên tri Giêrêmia xác quyết khẳng định của chúng ta. Giêrêmia đã muốn giải thoát mình khỏi những tấn công và cười nhạo mà ông là đối tượng; đáng lẽ ra ông đã rất hạnh phúc khi từ bỏ cái nghề tiên tri cực khổ của ông để dấn thân vào một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng, không. Ông có một sự đam mê đối với Thiên Chúa là Đấng nắm giữ ông, thiêu đốt ông.

Cuộc đời tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa thì rất đẹp, những cuộc đời được đánh dấu mạnh mẽ bởi tình yêu. Những cuộc đời đó rất đẹp và đáng khâm phục khi bước theo sau Đức Kitô… vác thập giá mình và theo ngài. Những cuộc đời đó rất đẹp, của những người không chỉ sống cho mình, nhưng cũng sống cho những người khác, như Đức Kitô đã làm. Những cuộc đời đó rất đẹp, đáng khâm phục và phong phú, những cuộc đời đấu tranh cho sự công bình, trao ban sự tha thứ và gieo vãi khắp nơi niềm vui và hoà bình. Chính những cuộc đời đó làm vui lòng Thiên Chúa. Chính những cuộc đời này dâng lên việc thờ phụng làm Thiên Chúa vui lòng. Chúng ta được mời gọi để sống một cuộc đời giống như thế.

Nếu chính cuộc sống thường ngày làm vinh danh Thiên Chúa, thì có ích lợi gì khi trân trọng Thiên Chúa ở nhà thờ ?- Chúng ta không có thể bước qua đó được chứ ?-

Nhưng không. Thiên Chúa cũng chờ đợi chúng ta đứng trước mặt ngài trong nhà ngài, và chúng ta dâng lên ngài cuộc sống lương thiện, ngày qua ngày của chúng ta. Thiên Chúa yêu thích những bài ca của chúng ta, khi chúng là thực sự và chân thành. Ngài đón nhận những lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng chân thành; Và chính ở đó, nơi nhà thờ, một cách đặc biệt, ngài đến gặp gỡ chúng ta nơi Con của Ngài. Ngài đến và trao hiến cho chúng ta đến nỗi khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước, và được trang bị đầy đủ hơn trước, để sống dưới cái nhìn của ngài, trong khi yêu mến tất cả những người mà ngài đặt trên con đường của chúng ta.

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com